příspěvková organizace Ministerstva kultury

JAK chtěl změnit svět [21 / CZ 16]

putovní výstava o životě, díle a odkazu J. A. Komenského

LUŽE, Hrad Košumberk

2020/09/04–2020/09/06

(česká jazyková verze výstavy)