příspěvková organizace Ministerstva kultury
JAK chtěl změnit svět (premiéra)

JAK chtěl změnit svět (premiéra)Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě
Vás zve na ukázku vlastní putovní výstavy
pro základní a střední školy

JAK chtěl změnit svět

Jan Amos Komenský (1592–1670)

vizuální zpracování odkazu myslitele 17. století

27. března – 7. dubna 2013
sloupový sál muzea
(18. 3. 2013 byla výstava již zpřístupněna účastníkům konference Dny Komenského 2013)

vernisáž
středa 27. března 2013, 17.00 hod
sloupový sál muzea

úvodní slovo
Mgr. Petr Zemek, Th.D.

kulturní program
filmová ukázka zážitkově vzdělávacího programu
Po stopách Komenského,
který je součástí výstavy a je určen pro žáky 5. tříd ZŠ

–––––
otevřeno – denně 9.00–12.00 a 12.45–16.45 mimo pondělky a státní dny pracovního klidu, zavřeno – 31. března

vstupné – zdarma (děti do 6 let), 10 Kč (děti 6–10 let), 20 Kč (děti 11-15 let, ZTP, ZTP-P), 30 Kč (důchodci, studentský průkaz), 50 Kč (dospělí), 100 Kč (rodiny - 2 dospělí, 2 děti)