příspěvková organizace Ministerstva kultury

JAK chtěl změnit svět (premiéra)Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě
Vás zve na ukázku vlastní putovní výstavy
pro základní a střední školy

JAK chtěl změnit svět

Jan Amos Komenský (1592–1670)

vizuální zpracování odkazu myslitele 17. století

27. března – 7. dubna 2013
sloupový sál muzea
(18. 3. 2013 byla výstava již zpřístupněna účastníkům konference Dny Komenského 2013)

vernisáž
středa 27. března 2013, 17.00 hod
sloupový sál muzea

úvodní slovo
Mgr. Petr Zemek, Th.D.

kulturní program
filmová ukázka zážitkově vzdělávacího programu
Po stopách Komenského,
který je součástí výstavy a je určen pro žáky 5. tříd ZŠ

–––––
otevřeno – denně 9.00–12.00 a 12.45–16.45 mimo pondělky a státní dny pracovního klidu, zavřeno – 31. března

vstupné – zdarma (děti do 6 let), 10 Kč (děti 6–10 let), 20 Kč (děti 11-15 let, ZTP, ZTP-P), 30 Kč (důchodci, studentský průkaz), 50 Kč (dospělí), 100 Kč (rodiny - 2 dospělí, 2 děti)

 

 

Mimořádné opatření v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19.
Od 1. září 2020 při vstupu do všech vnitřních prostor našeho muzea je nutná
ochrana dýchacích cest ROUŠKOU.
Děkujeme za pochopení.

 

 

„J S M E   M U Z E U M   Z O D P O V Ě D N É   A   B E Z P E Č N É“

 

A   K   T   U   Á   L   N   Ě : NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD | PROVOZ KNIHOVNY od 8. 6.


virtuální návštěva muzea on-line / ZDE

 

2020–2022 Národní oslavy výročí Jana Amose Komenského


 


Z A S Í L ÁN Í    N O V I N E K   M A I L E M – ZDE

 

M  u  z  e  j  n  í     k  a  v  á  r  n  a

 

 

kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

CENÍK kopírovaného materiálu

měsíční pozvánky 2020:

ČERVEN

info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program

Všeob. obch. podmínky (e-shop)
Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY
Koncepce sbírkotvorné činnosti MJAKUB 2021–2025

Koncepce rozvoje MJAKUB 2019–2023

Veřejné zakázky

GDPR

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999