příspěvková organizace Ministerstva kultury

JAK chtěl změnit svět

  • typ expozice:  krátkodobá výstava
  • prostor muzea:  sloupový sál, přízemí
  • vstupné:  20 Kč (dospělí, důchodci), 10 Kč (děti 6–15 let, studenti, ZTP/P)
  • návštěvnický okruh: Jan Amos Komenský


„Já, co činím, z nucení svědomí svého činím.“ Tento Komenského citát uvozuje výstavu „JAK chtěl změnit svět“, kterou jsme pro Vás připravili ve sloupovém sále našeho muzea.

 

Ani v průběhu revitalizace expozice tak nepřijdete o možnost seznámit se s životem a dílem Komenského v datech i v širších dobových souvislostech. Kromě základních milníků v životě Jana Amose je pozornost upřena i na jeho zásady pedagogické, díky nimž je považován za průkopníka moderní pedagogiky. Představen je však i Komenský jako vědec v širším slova smyslu – orientoval se v mnoha disciplínách a dokázal je účinně propojovat. I zásluhou této všeobecné orientace byl členem republiky učenců, v rámci níž udržoval korespondenci s předními učenci. O nich, ale i o těch, kteří Komenského inspirovali, se dočtete ve výstavě. Doplněna je i výběrem z díla Komenského.

 

výstava JAK chtěl změnit svět