příspěvková organizace Ministerstva kultury

Jak kov a keramika srdce odemykáMuzeum J. A. Komenského v Uh. Brodě
ve spolupráci se Střední odbornou školou Luhačovice

pořádají ukázky uměleckých řemesel
pedagogů a žáků Střední odborné školy Luhačovice

Jak KOV A KERAMIKA
srdce odemyká?


příležitost pro každého
vyzkoušet si tvůrčí postupy

KOVÁŘSKÉ A KERAMICKÉ DÍLNY

pátek 17. května 2013
atrium Muzea J. A. Komenského v Uh. Brodě
vstup zdarma (akce je pořádána u příležitosti Mezinár. dne muzeí 2013)

9.00–12.00 pro II. stupeň ZŠ
13.00–15.00 pro kroužky DDM

po celou dobu přístupno veřejnosti

za nepříznivého počasí se akce uskuteční v náhradním termínu

rezervace zde: program@mjakub.czakce se uskuteční v rámci letošního Mezinárodního dne muzeí
téma 2013: Muzea (paměť + kreativita) = sociální změna
den otevřených dveří – vstup zdarma do celého muzea:
sobota 18. května 2013, 9.00–16.00
(expozice, výstavy, celodenní projekce nejnovějších filmů muzea)