příspěvková organizace Ministerstva kultury

Jak se maluje prales

(zdroj - Český rozhlas Leonardo, pořad Vstupte!)

Muzeum Jana Amose Komenského
uspořádalo výstavu

JAK SE MALUJE PRALES


výstava obrazů člena expedice MATURACA 2007 (návrat do ČR 6.8.2007)
malíře Jana Dungela
(vlastní stránky ZDE)
malovaných v pralesích Amazonky a Orinoka

vernisáž v Atriu muzea proběhla
v pátek 17. srpna 2007, 17:00

(příp. Sloupový sál)

instalace ve Velkém výstavním sále
výstava byla prodloužena do 25. listopadu 2007

Česká televize 1, Události 7.8.2007, 19:00:
"Další česká expedice si připsala významný objev v Jižní Americe "
Po nedávném vypátrání skutečných pramenů Amazonky, tentokrát jiná česká výprava našla dosud neznámé propojení Amazonky a Orinoka

Český rozhlas Praha, 7.8.2007
"Čeští dobrodruzi se vrátili z pralesů Venezuely"

Expedice MATURACA 2007, ČTK - České noviny 6.8.2007, 17:29
"Skupinka Čechů nalezla další spojení povodí Orinoka a Amazonky"

(jako doprovodná akce k výstavě byla uspořádána přednáška Mgr. Martina Gajdošíka, Ph.D. Tropické pralesy)

článek pro tisk ZDE

 

 

Mimořádné opatření v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19.
Od 1. září 2020 při vstupu do všech vnitřních prostor našeho muzea je nutná
ochrana dýchacích cest ROUŠKOU.
Děkujeme za pochopení.

 

 

„J S M E   M U Z E U M   Z O D P O V Ě D N É   A   B E Z P E Č N É“

 

A   K   T   U   Á   L   N   Ě : NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD | PROVOZ KNIHOVNY od 8. 6.


virtuální návštěva muzea on-line / ZDE

 

2020–2022 Národní oslavy výročí Jana Amose Komenského


 


Z A S Í L ÁN Í    N O V I N E K   M A I L E M – ZDE

 

M  u  z  e  j  n  í     k  a  v  á  r  n  a

 

 

kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

CENÍK kopírovaného materiálu

měsíční pozvánky 2020:

ČERVEN

info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program

Všeob. obch. podmínky (e-shop)
Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY
Koncepce sbírkotvorné činnosti MJAKUB 2021–2025

Koncepce rozvoje MJAKUB 2019–2023

Veřejné zakázky

GDPR

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999