příspěvková organizace Ministerstva kultury

 

VEŠKERÉ NABÍZENÉ ZBOŽÍ JE MOŽNO SI ZAKOUPIT TAKÉ V POKLADNĚ MUZEA

Jan Amos Komenský lidstvu
Katalog expozice Jan Amos Komenský lidstvu K tisku připravila Markéta Husková.  Fotografie: Hana Hamplová, František Chrástek. Uherský Brod :  Muzeum J. A. Komenského v Uh. Brodě, 1992. 35 s. 25,00 Kč Catalogue of the Exposition J. A. Comenius contribution to humanity Compiled and prepared for publication by Markéta Husková. Uherský Brod : Muzeum J. A. Komenského v Uh. Brodě, 1992. 60 pp. 45,00 Kč Průvodce současnou expozicí muzea z roku 1992 poskytuje informace o uspořádání expozice, o sdělení  jejích jednotlivých částí a jejích autorech.  Obsahuje fotografie ze dne otevření expozice, 28. 3. 1992,  jemuž byl přítomen Václav Havel. Anglická verze katalogu obsahuje mimo to i základní biografická data J.A.Komenského a charakteristiku děl v jednotlivých životních etapách. Vhodné především pro studenty jako příručka základních údajů o J. A. Komenském a jeho dílech. Anglická verze katalogu
25 Kč
Počet kusů:  objednat objednat