příspěvková organizace Ministerstva kultury

 

VEŠKERÉ NABÍZENÉ ZBOŽÍ JE MOŽNO SI ZAKOUPIT TAKÉ V POKLADNĚ MUZEA

Jan Amos Komenský / život, dílo, odkaz


Jan Amos Komenský / život, dílo, odkaz


Jan Amos Komenský (1592–1670), moravský učenec, biskup jednoty bratrské. Proslul svými návrhy na nápravu společnosti, církve a celého lidstva. Vynikl v mnoha oborech. Patří k posledním polyhistorům, zvláště je oceňován jeho přínos pro rozvoj pedagogiky. Prostřednictvím výchovy, správního a účelného poznání, odpovídajícího přirozenosti člověka, očekával jeho povznesení a snazší reformu rozvráceného světa. Proto je zván učitelem národů. Tento CD-ROM předkládá v systematicky uspořádaných heslech Komenského životní osudy, představuje místa, kterými prošel, osobnosti, se kterými byl v kontaktu nebo které ovlivnily dobové dění, i jeho rozsáhlé dílo. Texty jsou doprovázeny četnými obrázky. CD-ROM je jedním z nejúplnějších souborů informací o Komenském a prvním, který využívá moderní technologie. CD-ROM byl vydán za laskavého přispění Ministerstva kultury ČR a České strany sociální demokratické. Cena interaktivního CD v česko-anglické mutací je 200,- Kč.
href="http://navrcholu.cz/">
src="http://c1.navrcholu.cz/hit?site=103957;t=lb14;ref=;jss=0"

width="14" height="14" alt="NAVRCHOLU.cz"

style="border:none" />
150 Kč
Počet kusů:  objednat objednat