příspěvková organizace Ministerstva kultury

JAN AMOS KOMENSKÝ

Labyrint světa a ráj srdce (MJAKUB, 2002) (videodokument)

 

 

Zpráva kratičká o morním nakažení (k poslechu)

 

 

Labyrinty a raje Jána Amosa (záznam inscenace Slovenského národného divadla)