příspěvková organizace Ministerstva kultury

 

VEŠKERÉ NABÍZENÉ ZBOŽÍ JE MOŽNO SI ZAKOUPIT TAKÉ V POKLADNĚ MUZEA

Jan Amos Komenský

Řazení:     
|« první  « předchozí  1  další »  poslední »|     [ strana 1/1 ]
JAN AMOS KOMENSKÝ. POUTNÍK NA ROZHRANÍ VĚKŮ JAN AMOS KOMENSKÝ. POUTNÍK NA ROZHRANÍ VĚKŮ

podrobný životopis Komenského a přehled jeho díla


Komenského život ve 13 kapitolách | jeho odkaz | katalog spisů s obsahem a širším kontextem | dobové ilustrace | autor: Jan Kumpera | 2. vydání | vydáno – prosinec 2023

 ks  550 Kč
Vizitka výroční – 430 let od narození JAK Vizitka výroční – 430 let od narození JAK

vizitka do turistického deníku (Wander Book)


k výročí 430 let od narození J. A. Komenského | s citátem: Komukoliv prospěti můžeš, prospívej rád. Možno-li celému světu. | vydáno – bžezen 2022

 ks  12 Kč
NA JEVIŠTI SVĚTA | JAN AMOS KOMENSKÝ A JEHO DOBA NA JEVIŠTI SVĚTA | JAN AMOS KOMENSKÝ A JEHO DOBA

katalog ke stálé expozici | verze CZE


život | labyrinty | didaktik | umělec slova | filosof a teolog | koncepce a texty: Helena Kovářová, Lenka Pospíšilová, Vladimír Urbánek, Petr Zemek | vydáno – prosinec 2021

 ks  290 Kč
ON THE STAGE OF THE WORLD | JOHN AMOS COMENIUS AND HIS TIMES ON THE STAGE OF THE WORLD | JOHN AMOS COMENIUS AND HIS TIMES

katalog ke stálé expozici | verze ENG


life | labyrinths | educationalist | man of letters | philosopher and theologian | concept and texts by: Helena Kovářová, Lenka Pospíšilová, Vladimír Urbánek, Petr Zemek | published in December 2021

 ks  290 Kč
Mundus Comenii | Svět Komenského Mundus Comenii | Svět Komenského

Katalog k expozici v Muzeu Komenského v Naardenu | verze CZ


Komenského život a dílo | vzdělání, náboženství, politika | osobnosti | rod Komenského | život Komenského v datech a dobových souvislostech | Autor: Petr Zemek za spolupráce Vladimíra Urbánka a Lenky Pospíšilové | Vydáno – březen 2020

 ks  210 Kč
Mundus Comenii | The World of Comenius Mundus Comenii | The World of Comenius

Katalog k expozici v Muzeu Komenského v Naardenu | verze ENG


Exhibition Catalogue | ENG | Life and Work of Comenius | Education, Religion, Politics | Important Figures | The Comenius Family | Comenius’ Life – Timeline of Events | Author: Petr Zemek, in cooperation with Vladimír Urbánek and Lenka Pospíšilová | Translation: Ivan Ryčovský | First Edition – March 2020

 ks  210 Kč
Mundus Comenii | De Wereld van Comenius Mundus Comenii | De Wereld van Comenius

Katalog k expozici v Muzeu Komenského v Naardenu | verze NL


Catalogus bij de tentoonstelling | NL | Leven en werk van Comenius | Kennis, Godsdienst, Politiek | Belangrijke Figuren uit de tijd van Comenius | Familie Komenský | Het leven van Comenius in data en in tijdsverbanden | Auteur: Petr Zemek in samenwerking met Vladimír Urbánek en Lenka Pospíšilová | Erste editie – mei 2020

 ks  210 Kč
Comenius Known and Unknown | Komenský známý neznámý Comenius Known and Unknown | Komenský známý neznámý

přehledný životopis Komenského a představení jeho díla


časová osa | mapa | zrcadlový anglicko-český text | audiobook | autor – Mgr. Petr Zemek, Th.D., komeniolog Muzea J. A. Komenského | vydáno – prosinec 2018

 ks  180 Kč
Vivat Comenius

publikace textů pořadu


 


Markéta Husková, Uherský Brod : Muzeum J. A. Komenského v Uh. Brodě, 1990

 ks  15 Kč
Jan Amos Komenský lidstvu

katalog expozice


 


Markéta Husková, Uherský Brod : Muzeum J. A. Komenského v Uh. Brodě, 1992

 ks  25 Kč
Jan Amos Komenský [1992] Jan Amos Komenský [1992]

Malý profil velké osobnosti


 


Jan Kumpera, Uherský Brod : Muzeum J. A. Komenského v Uh. Brodě, 1992

 ks  15 Kč
Jan Amos Komenský [1990] Jan Amos Komenský [1990]

Kapitoly o jeho předcích, rodičích, příbuzných a místě narození


 


František Vyskočil. Brno : Blok, 1990. 151 s.

 ks  15 Kč
Poslední pokus českého exilu kolem Komenského o zvrat v zemích české koruny Poslední pokus českého exilu kolem Komenského o zvrat v zemích české koruny

Edice dosud neznámých tajných plánů plukovníka Václava Sadovského ze Sloupna


 


Jan Kumpera, Josef Hejnic, Brno; Uherský Brod, 1988

 ks  17 Kč
Jak dovedně užívat knih Jak dovedně užívat knih

český překlad Komenského přednášky


 


Jaromír Kopecký [z latiny přeložil], Uherský Brod : Muzeum J. A. Komenského v Uh. Brodě, 1986. 27, 30 s.

 ks  4 Kč
Píseň písní Šalomounových Píseň písní Šalomounových

Jan Amos Komenský (1592–1670)

 ks  5 Kč
|« první  « předchozí  1  další »  poslední »|     [ strana 1/1 ]