příspěvková organizace Ministerstva kultury

Jan Hus roku 1415 a 600 let potéMuzeum Jana Amose Komenského
ve spolupráci s Muzeem Jan Husa v Kostnici (SRN)
a Husitským muzeem v Táboře

Vás zve na putovní výstavu

Jan Hus roku 1415 a 600 let poté

Putovní výstava k 600. výročí
odsouzení a upálení Jana Husa Kostnickým koncilem

vernisáž v muzeu J. A. Komenského v Uherském Brodě
středa 15. října 2014, 10.00 hod.
v rámci XXIX. Mezinárodního komeniologického kolokvia Komenský a česká reformace

14 textově obrazových dvojjazyčných závěsných panelů (česko-anglická verze)
propagační letáky

Ve 21. století pak staletá vášnivá a nesmiřitelná polemika o jeho odkaz v Čechách i v Evropě ustává. Husova osobnost, jeho dílo a smrt se stávají výzvou ke smíření a hledání jednoty evropské kultury v její různosti. (z letáku k výstavě)

sloupový sál Muzea JAK Uh. Brod | výstava trvá do 15. 2. 2015

Výstava realizovaná v rámci řešení projektu
„Jan Hus roku 1415 a 600 let poté. Dějiny, tradice, a jejich prezentace v České republice a v Evropě 21. století“
Husitského muzea v Táboře financovaného z programu
NAKI Ministerstva kultury (projekt č. DF12P01OVV026).

 

 

Mimořádné opatření v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19.
Od 1. září 2020 při vstupu do všech vnitřních prostor našeho muzea je nutná
ochrana dýchacích cest ROUŠKOU.
Děkujeme za pochopení.

 

 

„J S M E   M U Z E U M   Z O D P O V Ě D N É   A   B E Z P E Č N É“

 

A   K   T   U   Á   L   N   Ě : NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD | PROVOZ KNIHOVNY od 8. 6.


virtuální návštěva muzea on-line / ZDE

 

2020–2022 Národní oslavy výročí Jana Amose Komenského


 


Z A S Í L ÁN Í    N O V I N E K   M A I L E M – ZDE

 

M  u  z  e  j  n  í     k  a  v  á  r  n  a

 

 

kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

CENÍK kopírovaného materiálu

měsíční pozvánky 2020:

ČERVEN

info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program

Všeob. obch. podmínky (e-shop)
Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY
Koncepce sbírkotvorné činnosti MJAKUB 2021–2025

Koncepce rozvoje MJAKUB 2019–2023

Veřejné zakázky

GDPR

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999