příspěvková organizace Ministerstva kultury

Jednota bratrská 1457-2007

Muzeum J. A. Komenského v Uh. Brodě
Muzeum Komenského v Přerově
ve spolupráci s
Ochranovským seniorátem Českobratrské církve evangelické

uspořádali putovní výstavu

Jednota bratrská 1457-2007

výstava u příležitosti výročí 550 let jejího vzniku

Přerov - Muzeum Komenského (5.4. - 3.6.2007)
Praha - Pedagogické muzeum JAK (27.7. - 30.9.2007)
výstava dále pokračuje do polského Zelówu (2008)

vernisáž v Uh. Brodě proběhla v pátek 12. října 2007, 17:00

úvodní slovo měl
senior Jiří Polma (OS při ČBCE)
duchovní

v kulturním programu vystoupil
Vladislav Bláha - kytara
(též píseň z Kancionálu JAK - Amsterodam, 1659)
více k interpretovi ZDE (doc)


výstavu autorsky připravili:
PhDr. František Hýbl
senior Jiří Polma
Doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc. z Ped. fakulty KU Praha


výstav byla doplněna o historickou část část týkající se Uherského Brodu, kterou připravili
za domácí muzeum:
Mgr. Petr Zemek, Th.D. (texty)
Dana Večeřová (staré tisky)
a Alexandra Haluzová (výtvarné řešení celé výstavy)


Malý výstavní sál:
12.10.2007 - 10.2.2008

v pokladně muzea bylo možno zakoupit tyto katalogy k výstavě:

"Jednota bratrská 1457-2007"
(40 Kč, vydalo Muzeum Komenského v Přerově, o.p., 2007)

"Jednota bratrská - zbožnost, mravnost, tolerance"
(50 Kč, vydalo Muzeum J. A. Komenského v Uh. Brodě, 2007)

Katalogy lze také objednat e-mailem ZDE (na dobírku).

plakát A3 k výstavě pro vytištění ZDE
článek pro tisk ZDE 

 

Mimořádné opatření v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19.
Od 1. září 2020 při vstupu do všech vnitřních prostor našeho muzea je nutná
ochrana dýchacích cest ROUŠKOU.
Děkujeme za pochopení.

 

 

„J S M E   M U Z E U M   Z O D P O V Ě D N É   A   B E Z P E Č N É“

 

A   K   T   U   Á   L   N   Ě : NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD | PROVOZ KNIHOVNY od 8. 6.


virtuální návštěva muzea on-line / ZDE

 

2020–2022 Národní oslavy výročí Jana Amose Komenského


 


Z A S Í L ÁN Í    N O V I N E K   M A I L E M – ZDE

 

M  u  z  e  j  n  í     k  a  v  á  r  n  a

 

 

kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

CENÍK kopírovaného materiálu

měsíční pozvánky 2020:

ČERVEN

info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program

Všeob. obch. podmínky (e-shop)
Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY
Koncepce sbírkotvorné činnosti MJAKUB 2021–2025

Koncepce rozvoje MJAKUB 2019–2023

Veřejné zakázky

GDPR

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999