příspěvková organizace Ministerstva kultury

Jihovýchodní část Dolního náměstí (1884)

 

Foto neznámý autor, 1884

 

Pohled na jihovýchodní část Dolního náměstí: dům č. p. 104 zcela vlevo je připomínám již v 16. století jako hostinec ve vlastnictví Pavla Krutíka a od roku 1622 jako dům primátora města Martina Arthopea. Na fotografii je dům zachycen v podobě jakou měl před svou rekonstrukcí, která byla provedena kolem roku 1904 na žádost majitele domu Gustava Medřického stavitelem Karlem Málkem. Přilehlý dům č. p. 105 byl na přelomu 19. a 20. století využíván jako dům činžovní s několika byty v patře a obchodně využívaným přízemím pro obchod Jacoba Glücka. Zadní křídlo při Soukenické ulici bylo přestavěno v roce 1901 podle plánů stavitele Karla Málka pro dřevárnu a skladiště. Rodina obchodníka Glücka je připomínána v tomto domě ještě v roce 1942. Následující rohový dům č. p. 133 v jižní řadové zástavbě je připomínán poprvé již na počátku 17. století jako dům Pavla Semenka, jeho podoba tak jak je zachycena na fotografii však pochází pravděpodobně až z 18. století. Dům byl opět na přelomu 19. a 20. století využíván jako činžovní, známá je také jedna z živností působících ještě ve 20. letech 20. století v přízemí domu – krejčovství Aloise Dufka. V roce 1930 byl dům byl odprodán městem firmě Bouda a Prouza, která na tomto místě dala postavit nový obchodní dům. Následuje řadový patrový dům č. p. 134, v němž byl provozován již od 80. let 19. století hostinec Josefa Kaislera, ve 20. letech 20. století pohostinství Štěpánky Zatloukalové a ve 30. – 40. letech téhož století obchod smíšeným zbožím Josefa Sehnala a současně i elektroprodejna Rudolfa Koudely. Vedlejší dům č. p. 135 je připomínán také jako dům primátora města Karla Kyčky (primátorem v letech 1634 –1639), který jej dal renesančně přestavět. V roce 1711 dům vyhořel společně se sousedními č. p. 136 a 137, takže byl pravděpodobně vybudován z větší části znovu. Patro domu bylo společně s klasicizujícím průčelím zrekonstruováno v roce 1896 podle plánů stavitele Karla Málka. Přízemí bylo využito pro obchod Jakuba Zweigenthala. Další dům č. p. 136 byl radikálně přestavěn v roce 1882 pro advokáta a pozdějšího starostu Uh. Brodu JUDr. Bedřicha Webera. Po jeho smrti dům využíval zčásti obecní úřad a zčásti Spořitelna města Uh. Brodu. V roce 1938 byl tento dům nahrazen dvoupatrovou pozdně funkcionalistickou stavbou.

 

Mimořádné opatření v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19.
Od 1. září 2020 při vstupu do všech vnitřních prostor našeho muzea je nutná
ochrana dýchacích cest ROUŠKOU.
Děkujeme za pochopení.

 

 

„J S M E   M U Z E U M   Z O D P O V Ě D N É   A   B E Z P E Č N É“

 

A   K   T   U   Á   L   N   Ě : NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD | PROVOZ KNIHOVNY od 8. 6.


virtuální návštěva muzea on-line / ZDE

 

2020–2022 Národní oslavy výročí Jana Amose Komenského


 


Z A S Í L ÁN Í    N O V I N E K   M A I L E M – ZDE

 

M  u  z  e  j  n  í     k  a  v  á  r  n  a

 

 

kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

CENÍK kopírovaného materiálu

měsíční pozvánky 2020:

ČERVEN

info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program

Všeob. obch. podmínky (e-shop)
Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY
Koncepce sbírkotvorné činnosti MJAKUB 2021–2025

Koncepce rozvoje MJAKUB 2019–2023

Veřejné zakázky

GDPR

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999