příspěvková organizace Ministerstva kultury

Jihovýchodní část Dolního náměstí (1884)

 

Foto neznámý autor, 1884

 

Pohled na jihovýchodní část Dolního náměstí: dům č. p. 104 zcela vlevo je připomínám již v 16. století jako hostinec ve vlastnictví Pavla Krutíka a od roku 1622 jako dům primátora města Martina Arthopea. Na fotografii je dům zachycen v podobě jakou měl před svou rekonstrukcí, která byla provedena kolem roku 1904 na žádost majitele domu Gustava Medřického stavitelem Karlem Málkem. Přilehlý dům č. p. 105 byl na přelomu 19. a 20. století využíván jako dům činžovní s několika byty v patře a obchodně využívaným přízemím pro obchod Jacoba Glücka. Zadní křídlo při Soukenické ulici bylo přestavěno v roce 1901 podle plánů stavitele Karla Málka pro dřevárnu a skladiště. Rodina obchodníka Glücka je připomínána v tomto domě ještě v roce 1942. Následující rohový dům č. p. 133 v jižní řadové zástavbě je připomínán poprvé již na počátku 17. století jako dům Pavla Semenka, jeho podoba tak jak je zachycena na fotografii však pochází pravděpodobně až z 18. století. Dům byl opět na přelomu 19. a 20. století využíván jako činžovní, známá je také jedna z živností působících ještě ve 20. letech 20. století v přízemí domu – krejčovství Aloise Dufka. V roce 1930 byl dům byl odprodán městem firmě Bouda a Prouza, která na tomto místě dala postavit nový obchodní dům. Následuje řadový patrový dům č. p. 134, v němž byl provozován již od 80. let 19. století hostinec Josefa Kaislera, ve 20. letech 20. století pohostinství Štěpánky Zatloukalové a ve 30. – 40. letech téhož století obchod smíšeným zbožím Josefa Sehnala a současně i elektroprodejna Rudolfa Koudely. Vedlejší dům č. p. 135 je připomínán také jako dům primátora města Karla Kyčky (primátorem v letech 1634 –1639), který jej dal renesančně přestavět. V roce 1711 dům vyhořel společně se sousedními č. p. 136 a 137, takže byl pravděpodobně vybudován z větší části znovu. Patro domu bylo společně s klasicizujícím průčelím zrekonstruováno v roce 1896 podle plánů stavitele Karla Málka. Přízemí bylo využito pro obchod Jakuba Zweigenthala. Další dům č. p. 136 byl radikálně přestavěn v roce 1882 pro advokáta a pozdějšího starostu Uh. Brodu JUDr. Bedřicha Webera. Po jeho smrti dům využíval zčásti obecní úřad a zčásti Spořitelna města Uh. Brodu. V roce 1938 byl tento dům nahrazen dvoupatrovou pozdně funkcionalistickou stavbou.

 

REKONSTRUKCE EXPOZICE – 3. etapa

Dne 20. září 2021 se rozloučíme se současnou expozicí „Jan Amos Komenský lidstvu",

která důstojně provázela návštěvníky od roku 1992. Za téměř 30 let jejího trvání se do expozice

zasahovalo minimálně, nyní však nadešel čas pro dokončení rekonstrukce prostor muzea,

obměnu vystavených sbírek i koncepčního řešení.

Ostatní části muzea – Stará škola, Informatorium, Starožitnosti Uherskobrodska i krátkodobé výstavy –

budou po celou dobu rekonstrukce otevřeny jako obvykle.

Děkujeme Vám za přízeň a uděláme vše pro to, abychom Vás 28. března 2022,

v den 430. výročí narození Jana Amose, slavnostně přivítali v novém.

 

 

Návštěvní řád


virtuální návštěva muzea on-line / ZDE

 

2020–2022 Národní oslavy výročí Jana Amose Komenského


 

 


zasílání novinek – ZDE

Muzejní kavárna

 

 

kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

CENÍK kopírovaného materiálu

měsíční pozvánky 2020:

ČERVEN

info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program

Všeob. obch. podmínky (e-shop)
Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY
Koncepce sbírkotvorné činnosti MJAKUB 2021–2025

Koncepce rozvoje MJAKUB 2019–2023

Veřejné zakázky

GDPR

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999