příspěvková organizace Ministerstva kultury

Jihovýchodní část Dolního náměstí (1884)

Jihovýchodní část Dolního náměstí (1884)

 

Foto neznámý autor, 1884

 

Pohled na jihovýchodní část Dolního náměstí: dům č. p. 104 zcela vlevo je připomínám již v 16. století jako hostinec ve vlastnictví Pavla Krutíka a od roku 1622 jako dům primátora města Martina Arthopea. Na fotografii je dům zachycen v podobě jakou měl před svou rekonstrukcí, která byla provedena kolem roku 1904 na žádost majitele domu Gustava Medřického stavitelem Karlem Málkem. Přilehlý dům č. p. 105 byl na přelomu 19. a 20. století využíván jako dům činžovní s několika byty v patře a obchodně využívaným přízemím pro obchod Jacoba Glücka. Zadní křídlo při Soukenické ulici bylo přestavěno v roce 1901 podle plánů stavitele Karla Málka pro dřevárnu a skladiště. Rodina obchodníka Glücka je připomínána v tomto domě ještě v roce 1942. Následující rohový dům č. p. 133 v jižní řadové zástavbě je připomínán poprvé již na počátku 17. století jako dům Pavla Semenka, jeho podoba tak jak je zachycena na fotografii však pochází pravděpodobně až z 18. století. Dům byl opět na přelomu 19. a 20. století využíván jako činžovní, známá je také jedna z živností působících ještě ve 20. letech 20. století v přízemí domu – krejčovství Aloise Dufka. V roce 1930 byl dům byl odprodán městem firmě Bouda a Prouza, která na tomto místě dala postavit nový obchodní dům. Následuje řadový patrový dům č. p. 134, v němž byl provozován již od 80. let 19. století hostinec Josefa Kaislera, ve 20. letech 20. století pohostinství Štěpánky Zatloukalové a ve 30. – 40. letech téhož století obchod smíšeným zbožím Josefa Sehnala a současně i elektroprodejna Rudolfa Koudely. Vedlejší dům č. p. 135 je připomínán také jako dům primátora města Karla Kyčky (primátorem v letech 1634 –1639), který jej dal renesančně přestavět. V roce 1711 dům vyhořel společně se sousedními č. p. 136 a 137, takže byl pravděpodobně vybudován z větší části znovu. Patro domu bylo společně s klasicizujícím průčelím zrekonstruováno v roce 1896 podle plánů stavitele Karla Málka. Přízemí bylo využito pro obchod Jakuba Zweigenthala. Další dům č. p. 136 byl radikálně přestavěn v roce 1882 pro advokáta a pozdějšího starostu Uh. Brodu JUDr. Bedřicha Webera. Po jeho smrti dům využíval zčásti obecní úřad a zčásti Spořitelna města Uh. Brodu. V roce 1938 byl tento dům nahrazen dvoupatrovou pozdně funkcionalistickou stavbou.