příspěvková organizace Ministerstva kultury

Jihozápadní část Dolního náměstí (1907)

Jihozápadní část Dolního náměstí (1907)

 

Foto neznámý autor, 1907

 

Jihozápadní část Dolního náměstí: dům č. p. 165 s historizujícím průčelím, jehož podoba vznikla v roce 1872 podle plánu stavitele Františka Lautila. Dům byl takto upraven pravděpodobně pro starostu Uherského Brodu Ludvíka Brixe, který tento dům držel až do své smrti v roce 1899. Na počátku 20. století vzniklo v domě obchodně využívané přízemí s obchody knihkupce Františka Hložka a Morize Schönhausera, obchodníka s domácími potřebami. Přízemní dnes již neexistující dům č. p. 166 vlastnil od konce 19. století známý uherskobrodský papírník a knihkupec Antonín Studeník.