příspěvková organizace Ministerstva kultury

Jihozápadní část Dolního náměstí s farním chrámem (90. léta 19. stol.)

Jihozápadní část Dolního náměstí s farním chrámem (90. léta 19. stol.)

 

foto Ladislav Vladyka, druhá polovina 90. let 19. stol.


Jihozápadní část Dolního náměstí s farním chrámem Neposkvrněného početí Panny Marie a zástavbou domů č.p. 162 až 166, vlevo v popředí barokní kašna, která byla v podzimních a zimních měsících roku opatřena ochranným dřevěným bedněním.