příspěvková organizace Ministerstva kultury
JUDr. Václav Robert hrabě z Kounic (1848–1913)

JUDr. Václav Robert hrabě z Kounic (1848–1913)VERNISÁŽ VÝSTAVY NA STRÁNKÁCH MĚSTA UHERSKÝ BROD: ZDE

Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě
ve spolupráci s Městem Uherský Brod
a se Zámkem Slavkov – Austerlitz

Vás zvou na výstavu

JUDr. Václav Robert hrabě z Kounic (1848–1913)

výstava k 100. výročí úmrtí českého politika, vlastence
a patrona brněnské vysoké školy


K VÝSTAVĚ JE VYDÁVÁNA PUBLIKACE, KTERÁ BUDE NA VERNISÁŽI PŘEDSTAVENA
za přítomnosti autorů, zástupců města a Zlínského kraje:
(objednat)vernisáž
čtvrtek 24. října 2013, 17.00 hod.
Muzeum JAK v Uh. Brodě

přivítání hostů
PhDr. Pavel Popelka, CSc.
ředitel muzea

slovo k výstavě
Mgr. Martin Rája Ph.D., historik ZSA
Mgr. Radek Tomeček, kurátor výstavy a historik MJAKUB

kulturní program
Gabriela Vermelho (Praha)
zpěv, kvinton (pětistrunná viola)

Cimbálová muzika Burčáci (Míkovice)
s primášem Františkem Ilíkem

projekce filmu Antonín Dvořák na Vysoké (25 min.)

další doprovodné filmy k výstavě:

1/
"Odhalení pamětní desky hraběti Dr. Václavovi z Kaunic ve Slavkově u Brna"
(film obsahuje archivní záběry Josefíny Kounicové z r. 1933)

2/
"Pepčín 1969"
(archivní amatérský záznam z videoarchivu MJAKUB)

3/
"Zámeček Obora lidově nazývaný Pepčín"
(film Ivana Damborského o historii zámečku s archivními záběry z r. 1978)

4/
"Václav Antonín z Kounic-Rietbergu (1717--1794)"
(slavnostní vyzvednutí ostatků ve Slavkově u Brna v r. 1992)

5/
"JUDr. Václav hrabě z Kounic"
(záznam otevření Pamětní síně na Panském domě v Uherském Brodě v r. 1994)

velký výstavní sál Muzea J. A. K. v Uh. Brodě
výstava trvá do 25. května 2014


Na podzim tohoto roku, konkrétně 14. října, uplyne 100 let od úmrtí posledního významného příslušníka starobylého šlechtického rodu Kouniců. JUDr. Václav Robert hrabě Kounic proslul jako poměrně radikální politik mladočeské strany, ale zejména jako mecenáš českého školství na Moravě. Dar brněnského paláce na dnešním Žerotínově náměstí (dnes budova rektorátu Masarykovy univerzity) českým studentům provedl roku 1908 při příležitosti svatby s Josefínou Horovou.
Jeho památku si letos připomenou na třech místech, se kterými byl spojen – ve Slavkově u Brna, Uherském Brodě a na Vysoké u Příbrami. (z textu k výstavě ve Slavkově)

Slavkovská výstava Každodennost šlechtice – výstava k 100. výročí úmrtí Dr. Kounice trvá na Zámku Slavkov – Austerlitz do 6. října 2013 ve výstavních prostorách přízemí zámku. Uherskobrodsská výstava přejímá část exponátů a volně na ni navazuje.

Na vernisáži zahrála oblíbená cimbálová muzika z Míkovic u Uherského Hradiště "Burčáci" s primášem Františkem Ilíkem: