příspěvková organizace Ministerstva kultury

JUDr. Václav Robert hrabě z Kounic (1848–1913)VERNISÁŽ VÝSTAVY NA STRÁNKÁCH MĚSTA UHERSKÝ BROD: ZDE

Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě
ve spolupráci s Městem Uherský Brod
a se Zámkem Slavkov – Austerlitz

Vás zvou na výstavu

JUDr. Václav Robert hrabě z Kounic (1848–1913)

výstava k 100. výročí úmrtí českého politika, vlastence
a patrona brněnské vysoké školy


K VÝSTAVĚ JE VYDÁVÁNA PUBLIKACE, KTERÁ BUDE NA VERNISÁŽI PŘEDSTAVENA
za přítomnosti autorů, zástupců města a Zlínského kraje:
(objednat)vernisáž
čtvrtek 24. října 2013, 17.00 hod.
Muzeum JAK v Uh. Brodě

přivítání hostů
PhDr. Pavel Popelka, CSc.
ředitel muzea

slovo k výstavě
Mgr. Martin Rája Ph.D., historik ZSA
Mgr. Radek Tomeček, kurátor výstavy a historik MJAKUB

kulturní program
Gabriela Vermelho (Praha)
zpěv, kvinton (pětistrunná viola)

Cimbálová muzika Burčáci (Míkovice)
s primášem Františkem Ilíkem

projekce filmu Antonín Dvořák na Vysoké (25 min.)

další doprovodné filmy k výstavě:

1/
"Odhalení pamětní desky hraběti Dr. Václavovi z Kaunic ve Slavkově u Brna"
(film obsahuje archivní záběry Josefíny Kounicové z r. 1933)

2/
"Pepčín 1969"
(archivní amatérský záznam z videoarchivu MJAKUB)

3/
"Zámeček Obora lidově nazývaný Pepčín"
(film Ivana Damborského o historii zámečku s archivními záběry z r. 1978)

4/
"Václav Antonín z Kounic-Rietbergu (1717--1794)"
(slavnostní vyzvednutí ostatků ve Slavkově u Brna v r. 1992)

5/
"JUDr. Václav hrabě z Kounic"
(záznam otevření Pamětní síně na Panském domě v Uherském Brodě v r. 1994)

velký výstavní sál Muzea J. A. K. v Uh. Brodě
výstava trvá do 25. května 2014


Na podzim tohoto roku, konkrétně 14. října, uplyne 100 let od úmrtí posledního významného příslušníka starobylého šlechtického rodu Kouniců. JUDr. Václav Robert hrabě Kounic proslul jako poměrně radikální politik mladočeské strany, ale zejména jako mecenáš českého školství na Moravě. Dar brněnského paláce na dnešním Žerotínově náměstí (dnes budova rektorátu Masarykovy univerzity) českým studentům provedl roku 1908 při příležitosti svatby s Josefínou Horovou.
Jeho památku si letos připomenou na třech místech, se kterými byl spojen – ve Slavkově u Brna, Uherském Brodě a na Vysoké u Příbrami. (z textu k výstavě ve Slavkově)

Slavkovská výstava Každodennost šlechtice – výstava k 100. výročí úmrtí Dr. Kounice trvá na Zámku Slavkov – Austerlitz do 6. října 2013 ve výstavních prostorách přízemí zámku. Uherskobrodsská výstava přejímá část exponátů a volně na ni navazuje.

Na vernisáži zahrála oblíbená cimbálová muzika z Míkovic u Uherského Hradiště "Burčáci" s primášem Františkem Ilíkem:

 

 

Mimořádné opatření v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19.
Od 1. září 2020 při vstupu do všech vnitřních prostor našeho muzea je nutná
ochrana dýchacích cest ROUŠKOU.
Děkujeme za pochopení.

 

 

„J S M E   M U Z E U M   Z O D P O V Ě D N É   A   B E Z P E Č N É“

 

A   K   T   U   Á   L   N   Ě : NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD | PROVOZ KNIHOVNY od 8. 6.


virtuální návštěva muzea on-line / ZDE

 

2020–2022 Národní oslavy výročí Jana Amose Komenského


 


Z A S Í L ÁN Í    N O V I N E K   M A I L E M – ZDE

 

M  u  z  e  j  n  í     k  a  v  á  r  n  a

 

 

kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

CENÍK kopírovaného materiálu

měsíční pozvánky 2020:

ČERVEN

info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program

Všeob. obch. podmínky (e-shop)
Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY
Koncepce sbírkotvorné činnosti MJAKUB 2021–2025

Koncepce rozvoje MJAKUB 2019–2023

Veřejné zakázky

GDPR

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999