příspěvková organizace Ministerstva kultury

Kde se vzali Češi v americké občanské válce

Ve válce Severu proti Jihu bojovaly také stovky Čechů.

Jak se tam ocitli? Co je motivovalo?

A co si o nich mysleli Američané?

 

Přednáší Mgr. Marek Vlha, Ph.D.

 

1. září 2023 | 17:00 | sloupový sál | 50 Kč (v ceně vstupenky je i následující country večer)


Ve válce Severu proti Jihu z let 1861 až 1865 bojovaly také stovky Čechů, v drtivé většině na první straně. Začátek nejkrvavějšího konfliktu amerických dějin je zastihl jako přistěhovalce, kteří ve své nové domovině žili zpravidla několik málo let. Padesátá léta 19. století totiž přinesla fenomén masového vystěhovalectví z českých zemí, jež nejvýrazněji směřovalo právě do USA. Výzkumy učiněné v posledních desetiletích nám umožňují pochopit tuto problematiku jak z české, tak americké perspektivy.

Přednáška nastíní socioekonomické pozadí českého vystěhovalectví a mýty, které se o něm dodnes tradují, komplikovanou orientaci čerstvých přistěhovalců v dramaticky rozděleném soustátí a jejich postoje k otrokářství.

Přiblížíme pokusy založit českou jednotku, osudy největších českých kontingentů v amerických plucích a základní kontury služby v armádách obou stran. Zkušenost na Jihu a na Severu byla v mnohém odlišná, což se v důsledku projevilo i ve výrazné dezerci českých vojáků jižanské Konfederace.

V neposlední řadě se pokusíme vykreslit obraz Čechů v americké společnosti, který se rodil právě ve třetí čtvrtině 19. století, a pokusíme se ukázat, co bylo na příběhu českých přistěhovalců v občanské válce ve srovnání s jinými evropskými imigranty univerzální a co jedinečné.

 

ilustrativní foto z americké občanské války

ilustraticní foto