příspěvková organizace Ministerstva kultury

Knižní vazba 2020

Společná výstava prací členů Společenstva českých knihařů

v Muzeu Jana Amose Komenského v Uherském Brodě

trvání: 9. října – 31. prosince 2020 2020 | malý výstavní sál

vstupné: 20 Kč

 

Knižní vazba 2020 Společná výstava prací členů Společenstva českých knihařů v Muzeu Jana Amose Ko- menského v Uherském Brodě, 9.10. - 31.12. 2020 Muzeum J.A. Komenského v Uherském Brodě nabízí ke zhlédnutí výstavu 50 uměleckých knižních vazeb.

Jde o již šestnáctou společnou výroční výstavu členů SČK. Spolu s pravidelným tzv.Trienále umělecké knižní vazby, které se konalo naposledy v Plzni v červnu 2019, tak knihaři vystavují každoročně od roku 1997.

V souboru aktuálních prací našich členů bude představena zejména unikátní kolekce knižní vazby jedné knihy – Babičky Boženy Němcové, kterou k letošnímu dvojímu výročí spisovatelky vydala sběratelka tohoto titulu Marta Zemanová, která žije nedaleko Prahy. Poskytla členům našeho Společenstva ke svázání čtyřicet výtisků ve složených arších a umožnila patnácti knihařům, aby jí svěřené výtisky svázali podle svého výtvarného cítění.

Kromě kolekce vazeb knihy Babička, kde návštěvník uvidí 37 knih od čtrnácti knihařů, nalezlo několik knihařů čas i pro vazbu dalších titulů. Návštěvníkům výstavy přeje Společenstvo českých knihařů hezký zážitek z krásných knih.

K výstavě byl vydán tištěný katalog, který je k zakoupení během výstavy nebo na webu spolku. Společenstvo českých knihařů je spolek rukodělných knihařů a přátel knihařského řemesla (restaurátorů, prodejců nebo teoretiků knih), kteří jsou sdruženi k vzájemnému setkávání a chtějí sdílet své poznatky, společně se vzdělávat a v neposlední řadě občas vystavovat vazby svých knih.

Výstavu připravily: Pavla Lukasová, Miluše Kolísková z MZA Brno

 

 

 

Knižní vazba 2020