příspěvková organizace Ministerstva kultury

Knižní vazba 2020

Společná výstava prací členů Společenstva českých knihařů

v Muzeu Jana Amose Komenského v Uherském Brodě

trvání: 9. října – 31. prosince 2020 2020 | malý výstavní sál

vstupné: 20 Kč

 

Knižní vazba 2020 Společná výstava prací členů Společenstva českých knihařů v Muzeu Jana Amose Ko- menského v Uherském Brodě, 9.10. - 31.12. 2020 Muzeum J.A. Komenského v Uherském Brodě nabízí ke zhlédnutí výstavu 50 uměleckých knižních vazeb.

Jde o již šestnáctou společnou výroční výstavu členů SČK. Spolu s pravidelným tzv.Trienále umělecké knižní vazby, které se konalo naposledy v Plzni v červnu 2019, tak knihaři vystavují každoročně od roku 1997.

V souboru aktuálních prací našich členů bude představena zejména unikátní kolekce knižní vazby jedné knihy – Babičky Boženy Němcové, kterou k letošnímu dvojímu výročí spisovatelky vydala sběratelka tohoto titulu Marta Zemanová, která žije nedaleko Prahy. Poskytla členům našeho Společenstva ke svázání čtyřicet výtisků ve složených arších a umožnila patnácti knihařům, aby jí svěřené výtisky svázali podle svého výtvarného cítění.

Kromě kolekce vazeb knihy Babička, kde návštěvník uvidí 37 knih od čtrnácti knihařů, nalezlo několik knihařů čas i pro vazbu dalších titulů. Návštěvníkům výstavy přeje Společenstvo českých knihařů hezký zážitek z krásných knih.

K výstavě byl vydán tištěný katalog, který je k zakoupení během výstavy nebo na webu spolku. Společenstvo českých knihařů je spolek rukodělných knihařů a přátel knihařského řemesla (restaurátorů, prodejců nebo teoretiků knih), kteří jsou sdruženi k vzájemnému setkávání a chtějí sdílet své poznatky, společně se vzdělávat a v neposlední řadě občas vystavovat vazby svých knih.

Výstavu připravily: Pavla Lukasová, Miluše Kolísková z MZA Brno

 

 

 

 

 

Mimořádné opatření v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19.
Od 1. září 2020 při vstupu do všech vnitřních prostor našeho muzea je nutná
ochrana dýchacích cest ROUŠKOU.
Děkujeme za pochopení.

 

 

„J S M E   M U Z E U M   Z O D P O V Ě D N É   A   B E Z P E Č N É“

 

A   K   T   U   Á   L   N   Ě : NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD | PROVOZ KNIHOVNY od 8. 6.


virtuální návštěva muzea on-line / ZDE

 

2020–2022 Národní oslavy výročí Jana Amose Komenského


 


Z A S Í L ÁN Í    N O V I N E K   M A I L E M – ZDE

 

M  u  z  e  j  n  í     k  a  v  á  r  n  a

 

 

kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

CENÍK kopírovaného materiálu

měsíční pozvánky 2020:

ČERVEN

info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program

Všeob. obch. podmínky (e-shop)
Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY
Koncepce sbírkotvorné činnosti MJAKUB 2021–2025

Koncepce rozvoje MJAKUB 2019–2023

Veřejné zakázky

GDPR

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999