příspěvková organizace Ministerstva kultury

KOMENSKÉHO ORBIS PICTUS

 

[TISKOVÁ ZPRÁVA na stránce ministerstva kultury ČR – zde]

 

celoroční program | určeno pro žáky ZŠ, studenty SŠ a pedagogických fakult

délka programu: 45–60 min.

vstupné: 10 Kč za žáka / studenta / ped. doprovod zdarma


Program ORBIS PICTUS seznamuje žáky se stejnojmenným Komenského dílem ORBIS SENSUALIUM PICTUS… je to praktická aplikace didaktických názorů Komenského na vyučování cizích jazyků.

 

Učebnice vychází ze zásady, že vnější smyslové orgány jsou nejdůležitější oporou při počátečních vzdělávacích krocích. Je třeba tyto smysly rozvíjet, pří výuce přecházet od věcí ke slovům, od konkrétního k abstraktnímu, neustále usilovat o probouzení zájmu žáků a také o jejich iniciativu při studiu.

 

Žáci si vyzkouší v prostředí historické školy, jak se podle této knihy učilo, sedí ve starých dřevěných lavicích a poslouchají výuku muzejního pedagoga. Žáci jsou zde zajímavým praktickým způsobem zapojeni do samotné výuky, hravou formou poznají svět klasických řemesel, jako je například mlynářství, vinařství, krejčovství. Rozšíří si slovní zásobu, naučí se stará slova a jejich význam nejen ve staročeštině, ale třeba i v latině.

 

Ti odvážní si mohou vyzkoušet, v duchu Komenského, jaké to je být učitelem a vyučovat své spolužáky přímo v této starobylé třídě.

 

Tento program je možné rozšířit o další část týkající se samotného Jana Amose Komenského. Žáci jsou zde seznámeni s životem Komenského a částečně s jeho knižní činností. Tato část programu trvá dalších 45 - 60 minut. Celý program skládající se ze dvou částí… JAN AMOS KOMENSKÝ LIDSTVU + KOMENSKÉHO ORBIS PICTUS je v celkové délce cca 120 min. Tento kompletní program je nejvíce navštěvovaný a je doporučován z důvodu obsahu těchto programů, které jsou pro žáky velmi přínosné ve výuce a studiu ve vlastní škole.

 

Cena tohoto kompletního programu je 30 Kč za žáka.

 

REZERVACE PROGRAMU

 

Bc. Lucie Kubišová

muzejní edukátor

Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě

Tel:572 632 288 linka 203/ Mob.608 677 533

kubisova@mjakub.cz

 ŠKOLA HROU | NÁZORNOST | OPAKOVÁNÍ | STUPŇOVITÉ POZNÁVÁNÍ | TITĚRKY | DIDAKTIKA | SROZUMITELNOST

 

 

J. A. Komenský:

 

Školy mají být pravými dílnami moudrosti a lidskosti a nikoliv robotárnami.

 

Nad zlato dražší klenot jest dítě, ale nad sklo křehčí. Snadno se mu může ublížiti a škoda odtud nesmírná.

 

Jako je celému lidskému pokolení celý svět školou, od počátku věků až do konce, tak i každému člověku je jeho věk školou, od kolébky až do hrobu.

 

Je třeba zahřívat srdce k lásce a vroucnosti… A to se děje nejlépe zpěvem dětí a dospělých.

 

Učitelé musí být přesvědčeni, že jsou na vysokém místě důstojnosti a že jim byl svěřen vznešený úřad, nad nějž není pod sluncem většího.

 


 

 

Mimořádné opatření v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19.
Od 1. září 2020 při vstupu do všech vnitřních prostor našeho muzea je nutná
ochrana dýchacích cest ROUŠKOU.
Děkujeme za pochopení.

 

 

„J S M E   M U Z E U M   Z O D P O V Ě D N É   A   B E Z P E Č N É“

 

A   K   T   U   Á   L   N   Ě : NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD | PROVOZ KNIHOVNY od 8. 6.


virtuální návštěva muzea on-line / ZDE

 

2020–2022 Národní oslavy výročí Jana Amose Komenského


 


Z A S Í L ÁN Í    N O V I N E K   M A I L E M – ZDE

 

M  u  z  e  j  n  í     k  a  v  á  r  n  a

 

 

kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

CENÍK kopírovaného materiálu

měsíční pozvánky 2020:

ČERVEN

info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program

Všeob. obch. podmínky (e-shop)
Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY
Koncepce sbírkotvorné činnosti MJAKUB 2021–2025

Koncepce rozvoje MJAKUB 2019–2023

Veřejné zakázky

GDPR

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999