příspěvková organizace Ministerstva kultury

KOMENSKÉHO ORBIS PICTUS

 

[TISKOVÁ ZPRÁVA na stránce ministerstva kultury ČR – zde]

 

celoroční program | určeno pro žáky ZŠ, studenty SŠ a pedagogických fakult

délka programu: 45–60 min.

vstupné: 10 Kč za žáka / studenta / ped. doprovod zdarma


Program ORBIS PICTUS seznamuje žáky se stejnojmenným Komenského dílem ORBIS SENSUALIUM PICTUS… je to praktická aplikace didaktických názorů Komenského na vyučování cizích jazyků.

 

Učebnice vychází ze zásady, že vnější smyslové orgány jsou nejdůležitější oporou při počátečních vzdělávacích krocích. Je třeba tyto smysly rozvíjet, pří výuce přecházet od věcí ke slovům, od konkrétního k abstraktnímu, neustále usilovat o probouzení zájmu žáků a také o jejich iniciativu při studiu.

 

Žáci si vyzkouší v prostředí historické školy, jak se podle této knihy učilo, sedí ve starých dřevěných lavicích a poslouchají výuku muzejního pedagoga. Žáci jsou zde zajímavým praktickým způsobem zapojeni do samotné výuky, hravou formou poznají svět klasických řemesel, jako je například mlynářství, vinařství, krejčovství. Rozšíří si slovní zásobu, naučí se stará slova a jejich význam nejen ve staročeštině, ale třeba i v latině.

 

Ti odvážní si mohou vyzkoušet, v duchu Komenského, jaké to je být učitelem a vyučovat své spolužáky přímo v této starobylé třídě.

 

Tento program je možné rozšířit o další část týkající se samotného Jana Amose Komenského. Žáci jsou zde seznámeni s životem Komenského a částečně s jeho knižní činností. Tato část programu trvá dalších 45 - 60 minut. Celý program skládající se ze dvou částí… JAN AMOS KOMENSKÝ LIDSTVU + KOMENSKÉHO ORBIS PICTUS je v celkové délce cca 120 min. Tento kompletní program je nejvíce navštěvovaný a je doporučován z důvodu obsahu těchto programů, které jsou pro žáky velmi přínosné ve výuce a studiu ve vlastní škole.

 

Cena tohoto kompletního programu je 30 Kč za žáka.

 

REZERVACE PROGRAMU

 

Bc. Lucie Kubišová

muzejní edukátor

Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě

Tel:572 632 288 linka 203/ Mob.608 677 533

kubisova@mjakub.cz

 ŠKOLA HROU | NÁZORNOST | OPAKOVÁNÍ | STUPŇOVITÉ POZNÁVÁNÍ | TITĚRKY | DIDAKTIKA | SROZUMITELNOST

 

 

J. A. Komenský:

 

Školy mají být pravými dílnami moudrosti a lidskosti a nikoliv robotárnami.

 

Nad zlato dražší klenot jest dítě, ale nad sklo křehčí. Snadno se mu může ublížiti a škoda odtud nesmírná.

 

Jako je celému lidskému pokolení celý svět školou, od počátku věků až do konce, tak i každému člověku je jeho věk školou, od kolébky až do hrobu.

 

Je třeba zahřívat srdce k lásce a vroucnosti… A to se děje nejlépe zpěvem dětí a dospělých.

 

Učitelé musí být přesvědčeni, že jsou na vysokém místě důstojnosti a že jim byl svěřen vznešený úřad, nad nějž není pod sluncem většího.