příspěvková organizace Ministerstva kultury

Krása orlojů

Muzeum J.A. Komenského v Uh. Brodě
uspořádalo přednášku Ing. Rostislava Rajchla

KRÁSA ORLOJŮ

„nová třída“ expozice muzea
úterý 19.12.2006

pro školy:
9:00 - 10:15 (1 třída ZŠ)
10:30 - 11:45 (bez návštěvy)

pro veřejnost:
17:00 – 18:00 (1 návštěvník)

v rámci přednášky pro veřejnost se uskutečnila projekce
nového videofilmu
Muzea J. A. Komenského v Uh. Brodě
Uherskobrodské orloje (16 minut)
(pravidelná měsíční videoprojekce
v muzejním kinematografu - 21.)

odkazy:
Hvězdárna Domu kultury, Uh. Brod
projekce nového videofilmu Muzea JAK "Uherskobrodské orloje" (2006)
O orlojích