příspěvková organizace Ministerstva kultury
Krása vody

Krása vody

Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě
pořádá u příležitosti Mezinárodního dne památek a historických sídel 2011
výstavu fotografií Pavla Popelky

KRÁSA VODY

výstava k tématu
Kulturní dědictví vody
schválenému 22. Generální konferencí UNESCO

sobota 16. dubna 2011 - den otevřených dveří - vstup do muzea zdarma
program - ZDE

trvání výstavy:
6. dubna - 1. května 2011

VELKÝ VÝSTAVNÍ SÁL