příspěvková organizace Ministerstva kultury

Křesťanská tematika v dějinách umění

Muzeum J. A. Komenského
Vás srdečně zve na přednášku Bc. Lucie Kubišové

Křesťanská tematika
v dějinách umění


středa 15. dubna 2009, 18:00 hodin
přednáškový sál muzea

sraz zájemců v uvedenou hodinu
před železnou branou do atria muzea
(z ulice Přemysla Otakara II.)