příspěvková organizace Ministerstva kultury

Kronika Velké Moravy

Muzeum J. A. Komenského v Uh. Brodě

uspořádalo pravidelnou měsíční projekci
v muzejním kinematografu (19.):

VIDEOTÉKA MUSAIONFILMU 2006
videoprojekce nových přírůstků videotéky:

KRONIKA VELKÉ MORAVY

Dokument o Velkomoravské říši (konec 8. - počátek 10. století) v kontextu střední Evropy


34 minut

videofilm
Krajského úřadu Jihomoravského kraje

„nová třída“ expozice muzea
středa 25.10.2006, 16:00 – 16:40

videofilm obsahuje:

- animace historické architektury
- ukázka velkomoravských řemesel (natočeno v Archeoskanzenu Modrá)
- komentář archeologa PhDr. Luďka Galušky, CSc.


Cyrilometodějská a vůbec velkomoravská tradice není ani dnes mrtvá minulost, ale živá součást kultury. Nachází svůj odraz v nejrůznějších činnostech - od folkloru přes kluby historie až po církevně duchovní projevy - například v existenci státních svátků Cyrila a Metoděje nebo také v iniciativě dnešních Moravanů na hoře sv. Klimenta u Osvětiman. Bez nadsázky se dá říci, že bez křesťanství by se Velká Morava stěží stala mocností, která se výrazně podílela na dění ve střední Evropě. Na první státní útvar západních Slovanů navazovali jeho nástupci - český, uherský a polský stát. Následníkem Velké Moravy tak byla vlastně celá střední Evropa ... Jako projev uznání k dílu předků a jako připomenutí jedné z nejvýznamnějších etap dějin Moravy představuje Jihomoravský kraj dokumentární film Kronika Velké Moravy.


Přihlašovatel: Jihomoravský kraj; producent: Anna Friedmannová; výroba: pro Krajský úřad Jihomoravského kraje vyrobila Brněnská soukromá televize, s.r.o.; produkce: Eva Punčochářová; námět: Petr Koutný; scénář: Jan Mervart; režie: Vojtěch Štursa; kamera: Honza Štangl; světla: Ota Juchelka; střih: Jiří Čalkovský; zvuk: Karel Petřinka; přednes komentáře: Igor Bareš, Radka Přibyslavská; výtvarník: František Borovec; hudba: Jiří Pavlica; nahrál: Hradišťan; úryvky skladeb: Iubilate Deo - gregoriánský chorál, Glagolská mše - Leoš Janáček; odborná spolupráce: PhDr. Luděk Galuška, CSc.; poděkování za spolupráci: Moravské zemské muzeum Brno, Archeologický ústav AV ČR Brno, Ústav archeologie a muzeologie FF MU Brno, Slovácké muzeum Uherské Hradiště, Městské muzeum a galerie Břeclav, Archeoskanzen a obec Modrá; rok výroby: 2004.

(projekce na Musaionfilmu 2006 proběhla ve čtvrtek 8. června 2006 (od 14:45), projekční blok - Historie)


(12 návštěvníků)