příspěvková organizace Ministerstva kultury

Kronika Velké Moravy

Muzeum J. A. Komenského v Uh. Brodě

uspořádalo pravidelnou měsíční projekci
v muzejním kinematografu (19.):

VIDEOTÉKA MUSAIONFILMU 2006
videoprojekce nových přírůstků videotéky:

KRONIKA VELKÉ MORAVY

Dokument o Velkomoravské říši (konec 8. - počátek 10. století) v kontextu střední Evropy


34 minut

videofilm
Krajského úřadu Jihomoravského kraje

„nová třída“ expozice muzea
středa 25.10.2006, 16:00 – 16:40

videofilm obsahuje:

- animace historické architektury
- ukázka velkomoravských řemesel (natočeno v Archeoskanzenu Modrá)
- komentář archeologa PhDr. Luďka Galušky, CSc.


Cyrilometodějská a vůbec velkomoravská tradice není ani dnes mrtvá minulost, ale živá součást kultury. Nachází svůj odraz v nejrůznějších činnostech - od folkloru přes kluby historie až po církevně duchovní projevy - například v existenci státních svátků Cyrila a Metoděje nebo také v iniciativě dnešních Moravanů na hoře sv. Klimenta u Osvětiman. Bez nadsázky se dá říci, že bez křesťanství by se Velká Morava stěží stala mocností, která se výrazně podílela na dění ve střední Evropě. Na první státní útvar západních Slovanů navazovali jeho nástupci - český, uherský a polský stát. Následníkem Velké Moravy tak byla vlastně celá střední Evropa ... Jako projev uznání k dílu předků a jako připomenutí jedné z nejvýznamnějších etap dějin Moravy představuje Jihomoravský kraj dokumentární film Kronika Velké Moravy.


Přihlašovatel: Jihomoravský kraj; producent: Anna Friedmannová; výroba: pro Krajský úřad Jihomoravského kraje vyrobila Brněnská soukromá televize, s.r.o.; produkce: Eva Punčochářová; námět: Petr Koutný; scénář: Jan Mervart; režie: Vojtěch Štursa; kamera: Honza Štangl; světla: Ota Juchelka; střih: Jiří Čalkovský; zvuk: Karel Petřinka; přednes komentáře: Igor Bareš, Radka Přibyslavská; výtvarník: František Borovec; hudba: Jiří Pavlica; nahrál: Hradišťan; úryvky skladeb: Iubilate Deo - gregoriánský chorál, Glagolská mše - Leoš Janáček; odborná spolupráce: PhDr. Luděk Galuška, CSc.; poděkování za spolupráci: Moravské zemské muzeum Brno, Archeologický ústav AV ČR Brno, Ústav archeologie a muzeologie FF MU Brno, Slovácké muzeum Uherské Hradiště, Městské muzeum a galerie Břeclav, Archeoskanzen a obec Modrá; rok výroby: 2004.

(projekce na Musaionfilmu 2006 proběhla ve čtvrtek 8. června 2006 (od 14:45), projekční blok - Historie)


(12 návštěvníků)

 

Mimořádné opatření v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19.
Od 1. září 2020 při vstupu do všech vnitřních prostor našeho muzea je nutná
ochrana dýchacích cest ROUŠKOU.
Děkujeme za pochopení.

 

 

„J S M E   M U Z E U M   Z O D P O V Ě D N É   A   B E Z P E Č N É“

 

A   K   T   U   Á   L   N   Ě : NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD | PROVOZ KNIHOVNY od 8. 6.


virtuální návštěva muzea on-line / ZDE

 

2020–2022 Národní oslavy výročí Jana Amose Komenského


 


Z A S Í L ÁN Í    N O V I N E K   M A I L E M – ZDE

 

M  u  z  e  j  n  í     k  a  v  á  r  n  a

 

 

kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

CENÍK kopírovaného materiálu

měsíční pozvánky 2020:

ČERVEN

info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program

Všeob. obch. podmínky (e-shop)
Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY
Koncepce sbírkotvorné činnosti MJAKUB 2021–2025

Koncepce rozvoje MJAKUB 2019–2023

Veřejné zakázky

GDPR

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999