příspěvková organizace Ministerstva kultury

Labyrint srdce i světa

Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě
a Comenius museum Naarden

Vás zvou u příležitosti
Předsednictví ČR v Radě EU
na výstavu

LABYRINT SRDCE I SVĚTA

INSPIRACE KOMENSKÝM - MILIVOJ HUSÁK

scénografické návrhy
„Labyrint světa a lusthaus srdce“ J. A. Komenského
pro divadelní festival v Poznani (1980 - 1982)

figurální kresby
z let 1984 – 1989

vernisáž výstavy 16. 1. 2009 v 17.00 hodin
zahájení: velvyslanec ČR J.E. P. Mareš
kulturní program: Gabriela Vermelho (housle, zpěv)

výstava v Comenius museum Naarden
potrvá do 3.5.2009

muzeum@mjakub.cz

záštitu nad výstavou převzal
ministr kultury ČR Václav Jehlička
výstava se koná za finanční podpory
Ministerstva kultury České republiky


EU2009.CZ
České předsednictví v Radě EU

Czech Presidency
od the Concil of the EU

Présidence tchèque
du Conseil de l´UE


* * *

Výstavní projekt Labyrint srdce i světa. Inspirace Komenským (Milivoj Husák)
(Scénografické návrhy „Labyrintu světa a lusthause srdce J.A.Komenského pro divadelní festival v Poznani a figurální kresby)

Oba výstavní soubory pochází z osmdesátých let, z doby hroutící se stavby „reálného socialismu“ a duchovní prázdnoty oficiální kultury v tehdejším Československu. Odpovědi na mnohá témata, jako je svoboda svědomí v totalitním zřízení, otázky smysluplnosti lidského života byly hledány v kruzích neoficiální kultury – v samizdatem šířené literatuře, v divadlech a atelierech výtvarníků.

Postava Komenského poutníka, který bloudí labyrintem světa zosobňuje každého z nás. Nebylo divu, že poutník se stal hlavním tématem setkání divadel z východu i západu, původně zamýšleného konat v polské Poznani, později v roce 1983 uskutečněného v Kodani, v prostředí opuštěné továrny a doků. Byla to divadla „Husa na provázku“ z Brna (iniciátor setkání) „Teatr 77“ z Polska, dánské „Den Blåhest“ a irské divadlo „Cardiff La Boratory Theatre“. Kodaňskému „Labyrintu světa“ předcházela v červnu 1983 brněnská premiéra, bedlivě sledovaná tehdejšími dozorci nad kulturním děním. Přestože se nepodařilo realizovat představení v původní velkorysosti výpravy – staveb, objektů, akcí – zůstává vystavený soubor scénografických návrhů prvním komplexním, scénografickým zpracováním „Labyrintu světa“, který počítá ve velké míře s pouličním a interaktivním divadlem, kde se divák stává účastníkem i poutníkem ve velkém divadle světa, teatru mundi.
Tématem „Labyrintu světa“ se autor zúčastnil i soutěže na podobu a náplň československého pavilonu na světové výstavě Expo Sevilla 92.

Zájem autora o otázky člověkovy pouti na zemi dal též vzniknout cyklu „neobarokních“ figurálních kreseb a maleb z let 1984 – 1989, ve kterých autor metaforicky reagoval na situaci ve společnosti i na stále kladené otázky – kdo jsme a kam jdeme. I zde podvědomě působil apel a étos Komenského.

 

 

Mimořádné opatření v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19.
Od 1. září 2020 při vstupu do všech vnitřních prostor našeho muzea je nutná
ochrana dýchacích cest ROUŠKOU.
Děkujeme za pochopení.

 

 

„J S M E   M U Z E U M   Z O D P O V Ě D N É   A   B E Z P E Č N É“

 

A   K   T   U   Á   L   N   Ě : NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD | PROVOZ KNIHOVNY od 8. 6.


virtuální návštěva muzea on-line / ZDE

 

2020–2022 Národní oslavy výročí Jana Amose Komenského


 


Z A S Í L ÁN Í    N O V I N E K   M A I L E M – ZDE

 

M  u  z  e  j  n  í     k  a  v  á  r  n  a

 

 

kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

CENÍK kopírovaného materiálu

měsíční pozvánky 2020:

ČERVEN

info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program

Všeob. obch. podmínky (e-shop)
Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY
Koncepce sbírkotvorné činnosti MJAKUB 2021–2025

Koncepce rozvoje MJAKUB 2019–2023

Veřejné zakázky

GDPR

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999