příspěvková organizace Ministerstva kultury

Lidová svatba v Komni

Spolek pro uctění památky J. A. Komenského v Komni
Vás srdečně zve na přednášku

Lidová svatba v Komni

součástí přednášky je ukázka komenského svatebního kroje

středa 26. března 2014, 17.00
zasedací místnost OÚ v Komni

přednáší Mgr. Aleš Kapsa (MJAKUB)

HISTORICKÉ PŘÍSPĚVKY POSLUCHAČŮ VÍTÁNY
(fotky, videa, vzpomínky, písně, krojové doplňky apod.)