příspěvková organizace Ministerstva kultury

Lubor Niederle, Národopisná výstava českoslovanská a Uherskobrodsko

 

 

 

Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě

ve spolupráci s potomky prof. Lubora Niederla (1865–1944)

Vás zvou na výstavu

 

Lubor Niederle,

Národopisná výstava českoslovanská

a Uherskobrodsko

u příležitosti výročí

150 let od narození zakladatele naší moderní archeologie

a 120 let od Národopisné výstavy českoslovanské

 

18. září 2015 – 31. ledna 2016

velký výstavní sál muzea

 

vernisáž výstavy – pátek 18. září 2015 v 17.00 hodin

sloupový sál muzea

 

úvodní slovo

Mgr. Miroslav Vaškových, Ph.D., ředitel Muzea JAK v Uh. Brodě

Mgr. Radek Tomeček, historik Muzea JAK v Uh. Brodě

 

kulturní program

Písně z Uherskobrodska

zpěv s doprovodem – Marcela Trtková

 

doprovodný program pro školy (během trvání výstavy):

Kroj na Uherskobrodsku

 

mediální spolupráce
 

 

 

 

Ideový záměr výstavy MJAKUB

Lubor Niederle, Národopisná výstava českoslovanská a Uherskobrodsko

18. 9. 2015 – 31. 1. 2016

 

V termínu 18. 9. 2015 – 31. 1. 2016 připravuje Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě výstavu s názvem Lubor Niederle, Národopisná výstava českoslovanská a Uherskobrodsko. Výstava bude připravena ke 150. výročí narození prof. Lubora Niederla, významného vědce v oborech archeologie, etnografie, antropologie, profesora Karlovy univerzity a prvního ředitele Státního archeologického ústavu v Praze.

 

Výstava se zaměří na jeho činnost zejména ve vztahu k regionu Uherskobrodska a vzniku muzea v Uherském Brodě. V jednotlivých částech výstavy bude připomenuta práce L. Niederla v oblasti etnografie, archeologie a antropologie. Jednou z částí výstavy bude také téma jeho vztahu k Moravskému Slovácku a kontaktům se zakladateli zdejšího muzea Janem Kučerou a Josefem Václavem Hauerlandem, kteří na popud L. Niederla provedli první sběr historických artefaktů regionu, které vytvořily první základ sbírek pozdějšího uherskobrodského muzea. Připomenuta bude Národopisná výstava, která z tohoto sběru materiálu vznikla v Uherském Brodě v roce 1894 a později byla prezentována na popud L. Niederla na Národopisné výstavě českoslovanské v Praze roku 1895.

 

Obsah výstavy budou tvořit originály i kopie archivního materiálu s ukázkou Niederlovy korespondence s Janem Kučerou a některé jeho osobní doklady. Z trojrozměrných předmětů budou vystavovány nejstarší exempláře ze sbírek muzea, zejména z oblasti etnografie. Samostatnou součástí výstavy budou obrazy Lubora Niederla, které jsou uloženy ve sbírkách muzea. Výstava bude tak připomínkou významného českého vědce, který stál u zrodu pozdějšího Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě a jednoho z organizátorů Národopisné výstavy českoslovanské, která byla představena veřejnosti mezi 15. květnem a 31. říjnem 1895 v Královské oboře v Praze.

 

(z textu kurátora výstavy Mgr. Radka Tomečka)

 

––––––––––

otevřeno denně  9.00–12.00 a 12.45–16.45 mimo pondělky a státní dny pracovního klidu

 

vstupné zdarma (děti do 6 let), 10 Kč (děti 6–10 let), 20 Kč (děti  11-15 let, ZTP, ZTP-P), 30 Kč (důchodci, studentský průkaz), 50 Kč (dospělí), 100 Kč (rodiny - 2 dospělí, 2 děti)

 

 

Mimořádné opatření v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19.
Od 1. září 2020 při vstupu do všech vnitřních prostor našeho muzea je nutná
ochrana dýchacích cest ROUŠKOU.
Děkujeme za pochopení.

 

 

„J S M E   M U Z E U M   Z O D P O V Ě D N É   A   B E Z P E Č N É“

 

A   K   T   U   Á   L   N   Ě : NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD | PROVOZ KNIHOVNY od 8. 6.


virtuální návštěva muzea on-line / ZDE

 

2020–2022 Národní oslavy výročí Jana Amose Komenského


 


Z A S Í L ÁN Í    N O V I N E K   M A I L E M – ZDE

 

M  u  z  e  j  n  í     k  a  v  á  r  n  a

 

 

kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

CENÍK kopírovaného materiálu

měsíční pozvánky 2020:

ČERVEN

info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program

Všeob. obch. podmínky (e-shop)
Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY
Koncepce sbírkotvorné činnosti MJAKUB 2021–2025

Koncepce rozvoje MJAKUB 2019–2023

Veřejné zakázky

GDPR

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999