příspěvková organizace Ministerstva kultury

Mezi konfrontací a smírem

program kolokvia ZDE

Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě
ve spolupráci s Filozofickým ústavem AV ČR v Praze,
Historickým ústavem FF MU v Brně
a Výzkumným střediskem pro dějiny střední Evropy:
prameny, země, kultura při HÚ FF MU v Brně

pořádá ve dnech
14. – 15. října 2009

XXVII. Mezinárodní komeniologické kolokvium

MEZI KONFRONTACÍ A SMÍREM

jednací jazyky
čeština, slovenština, angličtina, němčina

čas pro referáty 30 min.
diskusní příspěvky 15 min.

přihlášky zasílejte do 30. 6. 2009
na adresu:

PhDr. Hana Všetečková
Muzeum J. A. Komenského
Přemysla Otakara II. čp. 37
688 12 Uherský Brod
(vseteckova@mjakub.cz)

Přihláška CZ.pdf
Přihláška EN.pdf

Vybrané příspěvky
budou publikovány v časopise
Studia Comeniana et historica.
Termín odevzdání 30. 11. 2009.

Zdroj MKK (pozvánky)

Zdroj MKK (pozvánky)

! ! !  M U Z E U M   J E  O T E V Ř E N O   O D  1 2 .   K V Ě T N A   9 . 0 0   ! ! !

 

„J S M E   M U Z E U M   Z O D P O V Ě D N É   A   B E Z P E Č N É“

 

A   K   T   U   Á   L   N   Ě : NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD | PROVOZ KNIHOVNY od 8. 6.


virtuální návštěva muzea on-line / ZDE

 

2020–2022 Národní oslavy výročí Jana Amose Komenského


 


Z A S Í L ÁN Í    N O V I N E K   M A I L E M – ZDE

 

M  u  z  e  j  n  í     k  a  v  á  r  n  a

 

 

kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

CENÍK kopírovaného materiálu

měsíční pozvánky 2020:

ČERVEN

info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program

Všeob. obch. podmínky (e-shop)
Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY

Koncepce rozvoje MJAKUB 2019–2023

Veřejné zakázky

GDPR

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999