příspěvková organizace Ministerstva kultury

Mezi konfrontací a smírem

program kolokvia ZDE

Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě
ve spolupráci s Filozofickým ústavem AV ČR v Praze,
Historickým ústavem FF MU v Brně
a Výzkumným střediskem pro dějiny střední Evropy:
prameny, země, kultura při HÚ FF MU v Brně

pořádá ve dnech
14. – 15. října 2009

XXVII. Mezinárodní komeniologické kolokvium

MEZI KONFRONTACÍ A SMÍREM

jednací jazyky
čeština, slovenština, angličtina, němčina

čas pro referáty 30 min.
diskusní příspěvky 15 min.

přihlášky zasílejte do 30. 6. 2009
na adresu:

PhDr. Hana Všetečková
Muzeum J. A. Komenského
Přemysla Otakara II. čp. 37
688 12 Uherský Brod
(vseteckova@mjakub.cz)

Přihláška CZ.pdf
Přihláška EN.pdf

Vybrané příspěvky
budou publikovány v časopise
Studia Comeniana et historica.
Termín odevzdání 30. 11. 2009.

Mezi konfrontací a smírem
Zdroj MKK (pozvánky)

Mezi konfrontací a smírem
Zdroj MKK (pozvánky)