příspěvková organizace Ministerstva kultury

Mlékárna Josefa Trnky (konec 30. let 20. stol.)

Mlékárna Josefa Trnky (konec 30. let 20. stol.)

 

Foto neznámý autor, konec 30. let 20. stol.

 

Dům č.p. 65 po nové stavební adaptaci na patrovou budovu s historizujícím průčelím. Přestavba tohoto domu byla provedena na přelomu 19. a 20. století na žádost majitele domu, hostinského Marka Fuchse. V prvních desetiletích 20. století zde byla v přízemí provozována Přerovská pivnice lidově stále nazývaná „u Fuchsů“, první patro bylo v pronájmu c.k. okresního soudu a c.k. berního úřadu. Fotografie zachycuje stav po zrušení pivnice v roce 1937, kdy bylo v přízemí využíváno jen vedlejších prostor pro mlékárnu Josefa Trnky.