příspěvková organizace Ministerstva kultury

Mlékárna Josefa Trnky (konec 30. let 20. stol.)

 

Foto neznámý autor, konec 30. let 20. stol.

 

Dům č.p. 65 po nové stavební adaptaci na patrovou budovu s historizujícím průčelím. Přestavba tohoto domu byla provedena na přelomu 19. a 20. století na žádost majitele domu, hostinského Marka Fuchse. V prvních desetiletích 20. století zde byla v přízemí provozována Přerovská pivnice lidově stále nazývaná „u Fuchsů“, první patro bylo v pronájmu c.k. okresního soudu a c.k. berního úřadu. Fotografie zachycuje stav po zrušení pivnice v roce 1937, kdy bylo v přízemí využíváno jen vedlejších prostor pro mlékárnu Josefa Trnky.