příspěvková organizace Ministerstva kultury

Mlýn Na pile (20. léta 20. stol.)

 

foto neznámý autor, 20. léta 20. století

 

Budova mlýnu Na pile, který byl znám také pod názvem Pilecký mlýn. Původně se jednalo o mlýn panský, který je písemně připomínán již v roce 1615 jako nový panský mlýn. V roce 1692 jej od hraběte Dominika Ondřeje z Kounic odkopilo za 500 zl. město Uherský Brod. Mlýn nejvíce utrpěl za vpádu kuruců v roce 1704, kdy byl vypálen a pobořen, avšak již v roce 1709 byl na náklady města opraven a znovu zprovozněn. Jako poslední z mlýnů v okolí Uherského Brodu si zachovával až do 30. let 20. století svůj původní charakter výroby a odolával tak modernizaci výrobního procesu, který spočíval v mletí obilí pomocí válcových stolic.

 

Mimořádné opatření v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19.
Od 1. září 2020 při vstupu do všech vnitřních prostor našeho muzea je nutná
ochrana dýchacích cest ROUŠKOU.
Děkujeme za pochopení.

 

 

„J S M E   M U Z E U M   Z O D P O V Ě D N É   A   B E Z P E Č N É“

 

A   K   T   U   Á   L   N   Ě : NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD | PROVOZ KNIHOVNY od 8. 6.


virtuální návštěva muzea on-line / ZDE

 

2020–2022 Národní oslavy výročí Jana Amose Komenského


 


Z A S Í L ÁN Í    N O V I N E K   M A I L E M – ZDE

 

M  u  z  e  j  n  í     k  a  v  á  r  n  a

 

 

kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

CENÍK kopírovaného materiálu

měsíční pozvánky 2020:

ČERVEN

info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program

Všeob. obch. podmínky (e-shop)
Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY
Koncepce sbírkotvorné činnosti MJAKUB 2021–2025

Koncepce rozvoje MJAKUB 2019–2023

Veřejné zakázky

GDPR

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999