příspěvková organizace Ministerstva kultury

Mlýn Na pile (20. léta 20. stol.)

Mlýn Na pile (20. léta 20. stol.)

 

foto neznámý autor, 20. léta 20. století

 

Budova mlýnu Na pile, který byl znám také pod názvem Pilecký mlýn. Původně se jednalo o mlýn panský, který je písemně připomínán již v roce 1615 jako nový panský mlýn. V roce 1692 jej od hraběte Dominika Ondřeje z Kounic odkopilo za 500 zl. město Uherský Brod. Mlýn nejvíce utrpěl za vpádu kuruců v roce 1704, kdy byl vypálen a pobořen, avšak již v roce 1709 byl na náklady města opraven a znovu zprovozněn. Jako poslední z mlýnů v okolí Uherského Brodu si zachovával až do 30. let 20. století svůj původní charakter výroby a odolával tak modernizaci výrobního procesu, který spočíval v mletí obilí pomocí válcových stolic.