příspěvková organizace Ministerstva kultury

 

VEŠKERÉ NABÍZENÉ ZBOŽÍ JE MOŽNO SI ZAKOUPIT TAKÉ V POKLADNĚ MUZEA

Mundus Comenii | De Wereld van Comenius


Mundus Comenii | De Wereld van Comenius


Tijdens de ‘nationale wedergeboorte’ in de 19e eeuw zijn de Tsjechen en voornamelijk dan de leraren hun landgenoot gaan ontdekken en ze vroegen zich ook af waar zijn laatste rustplaats was. Zij initieerden toen een zoektocht naar het vergeten graf in de vesting van Naarden. Het graf is gevonden in de voormalige Waalse kerk van de gemeenschap van Franse gereformeerde ballingen. In de jaren dertig van de twintigste eeuw is de kerk gerenoveerd en opgesierd met kunstwerken van vooraanstaande Tsjechische kunstenaars. Vanaf die tijd dient de kerk als mausoleum van Comenius. In 1892 werd bij de gelegenheid van de 300ste verjaardag van Comenius in Naarden tevens ter ere van hem een museum geopend, dat honderd jaar later zijn zetel kreeg naast het mausoleum. In het jubileumjaar 2020 is in het Comenius Museum in Naarden de tentoonstelling Mundus Comenii (De wereld van Comenius) geopend. Deze werd gefinancierd door de Tsjechische Republiek.

 

De tentoonstelling presenteert het denken van Comenius, zijn belangstellingsgebieden en zijn netwerk van contacten met vele geleerden in Europa. Zij brengt ons dichter bij de religieuze en politieke omstandigheden tijdens zijn leven die van wezenlijke invloed waren op zijn lot en denken. De samenstellers van de expositie hebben ook getracht zijn voor onze tijd inspirerende persoonlijkheid in beeld te brengen. Hetzelfde doel wordt nagestreefd door de catalogus, die de informatie van de tentoonstelling wil verdiepen en een bredere hedendaagse context wil bieden, inclusief de persoonlijkheden die Comenius hebben gevormd.

 
210 Kč
Počet kusů:  objednat objednat