příspěvková organizace Ministerstva kultury

! VEŠKERÉ NABÍZENÉ ZBOŽÍ JE MOŽNO SI ZAKOUPIT V POKLADNĚ MUZEA !

***


Mundus Comenii | De Wereld van Comenius
Tijdens de ‘nationale wedergeboorte’ in de 19e eeuw zijn de Tsjechen en voornamelijk dan de leraren hun landgenoot gaan ontdekken en ze vroegen zich ook af waar zijn laatste rustplaats was. Zij initieerden toen een zoektocht naar het vergeten graf in de vesting van Naarden. Het graf is gevonden in de voormalige Waalse kerk van de gemeenschap van Franse gereformeerde ballingen. In de jaren dertig van de twintigste eeuw is de kerk gerenoveerd en opgesierd met kunstwerken van vooraanstaande Tsjechische kunstenaars. Vanaf die tijd dient de kerk als mausoleum van Comenius. In 1892 werd bij de gelegenheid van de 300ste verjaardag van Comenius in Naarden tevens ter ere van hem een museum geopend, dat honderd jaar later zijn zetel kreeg naast het mausoleum. In het jubileumjaar 2020 is in het Comenius Museum in Naarden de tentoonstelling Mundus Comenii (De wereld van Comenius) geopend. Deze werd gefinancierd door de Tsjechische Republiek.

 

De tentoonstelling presenteert het denken van Comenius, zijn belangstellingsgebieden en zijn netwerk van contacten met vele geleerden in Europa. Zij brengt ons dichter bij de religieuze en politieke omstandigheden tijdens zijn leven die van wezenlijke invloed waren op zijn lot en denken. De samenstellers van de expositie hebben ook getracht zijn voor onze tijd inspirerende persoonlijkheid in beeld te brengen. Hetzelfde doel wordt nagestreefd door de catalogus, die de informatie van de tentoonstelling wil verdiepen en een bredere hedendaagse context wil bieden, inclusief de persoonlijkheden die Comenius hebben gevormd.

 
210 Kč
Počet kusů:   objednat 

 

REKONSTRUKCE EXPOZICE – 3. etapa

Dne 20. září 2021 se rozloučíme se současnou expozicí „Jan Amos Komenský lidstvu",

která důstojně provázela návštěvníky od roku 1992. Za téměř 30 let jejího trvání se do expozice

zasahovalo minimálně, nyní však nadešel čas pro dokončení rekonstrukce prostor muzea,

obměnu vystavených sbírek i koncepčního řešení.

Ostatní části muzea – Stará škola, Informatorium, Starožitnosti Uherskobrodska i krátkodobé výstavy –

budou po celou dobu rekonstrukce otevřeny jako obvykle.

Děkujeme Vám za přízeň a uděláme vše pro to, abychom Vás 28. března 2022,

v den 430. výročí narození Jana Amose, slavnostně přivítali v novém.

 

 

Návštěvní řád


virtuální návštěva muzea on-line / ZDE

 

2020–2022 Národní oslavy výročí Jana Amose Komenského


 

 


zasílání novinek – ZDE

Muzejní kavárna

 

 

kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

CENÍK kopírovaného materiálu

měsíční pozvánky 2020:

ČERVEN

info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program

Všeob. obch. podmínky (e-shop)
Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY
Koncepce sbírkotvorné činnosti MJAKUB 2021–2025

Koncepce rozvoje MJAKUB 2019–2023

Veřejné zakázky

GDPR

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999