příspěvková organizace Ministerstva kultury

! VEŠKERÉ NABÍZENÉ ZBOŽÍ JE MOŽNO SI ZAKOUPIT V POKLADNĚ MUZEA !

***


Mundus Comenii | Svět Komenského
Jakmile bylo potvrzeno, že Komenský je pohřben v Naardenu ve valonském kostelíku, byl ve 30. letech 20. století chrám opraven a vyzdoben díly předních českých umělců. Od té doby slouží jako Komenského mauzoleum. Již v roce 1892 bylo při příležitosti 300. narozenin Komenského zřízeno v Naardenu i jeho muzeum, které o sto let později nalezlo sídlo v sousedství mauzolea, o které i pečuje. V jubilejním roce 2020 byla v Komenského muzeu v Naardenu otevřena expozice Mundus Comenii (Svět Komenského), kterou financovala Česká republika.

 

Expozice akcentuje myšlenkový svět Komenského, oblasti jeho zájmu i síť kontaktů v rámci učené Evropy. Přibližuje i náboženské a politické poměry doby jeho života, které měly podstatný vliv na jeho osudy i myšlení. Tvůrci expozice se snažili i o přiblížení jeho osobnosti jako inspirátora pro naši současnost. Stejný cíl sleduje i katalog, který se snaží prohloubit informace podané expozicí a poskytnout širší dobový kontext, včetně osobností, které Komenského formovaly.


210 Kč
Počet kusů:   objednat 

 

REKONSTRUKCE EXPOZICE – 3. etapa

Dne 20. září 2021 se rozloučíme se současnou expozicí „Jan Amos Komenský lidstvu",

která důstojně provázela návštěvníky od roku 1992. Za téměř 30 let jejího trvání se do expozice

zasahovalo minimálně, nyní však nadešel čas pro dokončení rekonstrukce prostor muzea,

obměnu vystavených sbírek i koncepčního řešení.

Ostatní části muzea – Stará škola, Informatorium, Starožitnosti Uherskobrodska i krátkodobé výstavy –

budou po celou dobu rekonstrukce otevřeny jako obvykle.

Děkujeme Vám za přízeň a uděláme vše pro to, abychom Vás 28. března 2022,

v den 430. výročí narození Jana Amose, slavnostně přivítali v novém.

 

 

Návštěvní řád


virtuální návštěva muzea on-line / ZDE

 

2020–2022 Národní oslavy výročí Jana Amose Komenského


 

 


zasílání novinek – ZDE

Muzejní kavárna

 

 

kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

CENÍK kopírovaného materiálu

měsíční pozvánky 2020:

ČERVEN

info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program

Všeob. obch. podmínky (e-shop)
Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY
Koncepce sbírkotvorné činnosti MJAKUB 2021–2025

Koncepce rozvoje MJAKUB 2019–2023

Veřejné zakázky

GDPR

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999