příspěvková organizace Ministerstva kultury

! VEŠKERÉ NABÍZENÉ ZBOŽÍ JE MOŽNO SI ZAKOUPIT V POKLADNĚ MUZEA !

PŘEJEME PŘÍJEMNÝ NÁKUP


Mundus Comenii | Svět Komenského
Jakmile bylo potvrzeno, že Komenský je pohřben v Naardenu ve valonském kostelíku, byl ve 30. letech 20. století chrám opraven a vyzdoben díly předních českých umělců. Od té doby slouží jako Komenského mauzoleum. Již v roce 1892 bylo při příležitosti 300. narozenin Komenského zřízeno v Naardenu i jeho muzeum, které o sto let později nalezlo sídlo v sousedství mauzolea, o které i pečuje. V jubilejním roce 2020 byla v Komenského muzeu v Naardenu otevřena expozice Mundus Comenii (Svět Komenského), kterou financovala Česká republika.

 

Expozice akcentuje myšlenkový svět Komenského, oblasti jeho zájmu i síť kontaktů v rámci učené Evropy. Přibližuje i náboženské a politické poměry doby jeho života, které měly podstatný vliv na jeho osudy i myšlení. Tvůrci expozice se snažili i o přiblížení jeho osobnosti jako inspirátora pro naši současnost. Stejný cíl sleduje i katalog, který se snaží prohloubit informace podané expozicí a poskytnout širší dobový kontext, včetně osobností, které Komenského formovaly.


210 Kč
Počet kusů:   objednat 

 

 

Mimořádné opatření v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19.
Od 1. září 2020 při vstupu do všech vnitřních prostor našeho muzea je nutná
ochrana dýchacích cest ROUŠKOU.
Děkujeme za pochopení.

 

 

„J S M E   M U Z E U M   Z O D P O V Ě D N É   A   B E Z P E Č N É“

 

A   K   T   U   Á   L   N   Ě : NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD | PROVOZ KNIHOVNY od 8. 6.


virtuální návštěva muzea on-line / ZDE

 

2020–2022 Národní oslavy výročí Jana Amose Komenského


 


Z A S Í L ÁN Í    N O V I N E K   M A I L E M – ZDE

 

M  u  z  e  j  n  í     k  a  v  á  r  n  a

 

 

kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

CENÍK kopírovaného materiálu

měsíční pozvánky 2020:

ČERVEN

info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program

Všeob. obch. podmínky (e-shop)
Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY
Koncepce sbírkotvorné činnosti MJAKUB 2021–2025

Koncepce rozvoje MJAKUB 2019–2023

Veřejné zakázky

GDPR

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999