příspěvková organizace Ministerstva kultury

 

VEŠKERÉ NABÍZENÉ ZBOŽÍ JE MOŽNO SI ZAKOUPIT TAKÉ V POKLADNĚ MUZEA

Mundus Comenii | Svět Komenského


Mundus Comenii | Svět Komenského


Jakmile bylo potvrzeno, že Komenský je pohřben v Naardenu ve valonském kostelíku, byl ve 30. letech 20. století chrám opraven a vyzdoben díly předních českých umělců. Od té doby slouží jako Komenského mauzoleum. Již v roce 1892 bylo při příležitosti 300. narozenin Komenského zřízeno v Naardenu i jeho muzeum, které o sto let později nalezlo sídlo v sousedství mauzolea, o které i pečuje. V jubilejním roce 2020 byla v Komenského muzeu v Naardenu otevřena expozice Mundus Comenii (Svět Komenského), kterou financovala Česká republika.

 

Expozice akcentuje myšlenkový svět Komenského, oblasti jeho zájmu i síť kontaktů v rámci učené Evropy. Přibližuje i náboženské a politické poměry doby jeho života, které měly podstatný vliv na jeho osudy i myšlení. Tvůrci expozice se snažili i o přiblížení jeho osobnosti jako inspirátora pro naši současnost. Stejný cíl sleduje i katalog, který se snaží prohloubit informace podané expozicí a poskytnout širší dobový kontext, včetně osobností, které Komenského formovaly.


210 Kč
Počet kusů:  objednat objednat