příspěvková organizace Ministerstva kultury

Musaionfilm 1998

MUSAIONFILM 1998

Ve dnech 11. - 13. března se v Uherském Brodě uskutečnila první celostátní nesoutěžní přehlídka videotvorby našich muzeí. Pokusme se poohlédnout za její náplní i za jejím průběhem.

Nejdříve pár slov ke vzniku přehlídky. Nápad vyšel od ředitele Muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě PhDr. Pavla Popelky, CSc. asi před rokem. Nějakou dobu trvalo, než se ustálil tvar celé akce včetně jejího pojmenování. Když toto všechno bylo již na světě, stanovil se termín a přípravy propukly. Nejdříve bylo nutno oslovit muzea v celé republice. K tomu posloužil Adresář muzeí a galerií v České republice, který vydala Asociace českých a moravskoslezských muzeí a galerií. Z hlediska nákladů na akci nebylo však možno oslovit bezezbytku všechny uvedená muzea. Nakonec byla přihláška s explikací akce i s návratkou rozeslána před vánocemi 1997 do cca 200 muzeí. Zájem o akci projevila asi čtvrtina oslovených, což se setkalo s reálnou možností zajistit pro ně v Uherském Brodě a okolí ubytování a přichystat odpovídající technické zázemí v závislosti na kapacitě projekčního sálu. Zde je nutno podotknout, že od samotného začátku příprav probíhala úzká spolupráce se zdejším Domem kultury, zastoupeným jeho ředitelem PhDr. Jaroslavem Mikulíkem. Ten k projekcím poskytl prostory Malého sálu, na jehož pódiu bylo instalováno velkoplošné video se zadní projekcí. Promítalo se na plátno velikosti cca 2 x 2 m a tak celá přehlídka, byť šlo o videosnímky, dostala nádech filmového promítání (Musaion - film).

Samotná akce byla zahájena ve středu 11. března dopoledne v barokním sloupovém sále muzea audiovizuální součástí zdejší stálé expozice Cesta světla. Po jejím shlédnutí následoval projev ředitele muzea dr. Popelky a také hosta Musaionfilmu RNDr. Jiřího Žalmana, ředitele odboru ochrany movitého a kulturního dědictví muzeí a galerií Ministerstva kultury ČR, které poskytlo Musaionfilmu záštitu. Účastníci se pak přesunuli do Malého sálu Domu kultury, kde ve 13.30 proběhl první blok projekcí.

Blok 1: Muzea se představují

Tento úvodní blok přehlídky byl pro množství příspěvků rozdělen do dvou částí. V první se představily Muzeum loutkářských kultur Chrudim, Dětské muzeum Moravského zemského muzea Brno, Muzeum Beskyd Frýdek Místek a Prachatické muzeum Prachatice. Již zde se objevil rozdíl v produkčním přístupu natáčení videosnímku o muzeu. Po technické i výrazové stránce se začal rýsovat také tvar prezentačního snímku muzea: jak muzeum představit, jak vysvětlit, co se v něm nachází. V podobném duchu se představily snímky i dalších muzeí: Technického muzea Brno, Okresního muzea v Chrudimi, Moravského zemského muzea Brno, Okresního vlastivědného muzea Vsetín, Muzea Těšínska Český Těšín a Muzea východních Čech Hradec Králové. Po ukončení projekcí proběhla asi půlhodinová diskuze se zástupci muzeí, popřípadě s přítomnými autory snímků.

Blok 2: Města, místa, památky

Snímek Mineralogicko-naučná stezka Sobotín - Maršíkov Vlastivědného muzea Olomouc zahájil druhý blok projekcí, v němž dále pokračovalo Městské muzeum ve Velké Bíteši příspěvkem Londýn, Okresní vlastivědné muzeum Nový Jičín příspěvkem Městské památkové rezervace a zóny okresu Nový Jičín, Okresní muzeum a galerie Jičín snímkem Podzemí a blok uzavřel snímek Západomoravského muzea Třebíč Bazilika sv. Prokopa v Třebíči. Tento snímek zakončil první den oficiálních projekcí, které již teď ukázaly, že muzejní snímky mohou být jen pouhou dokumentací nebo i uměleckou výpovědí s citem pro obrazově-zvukovou koláž. Po bloku následovala opět diskuze, do níž se tentokrát zapojil i pozvaný lektor přehlídky režisér Petr Kudela. Téma diskuze se točilo především kolem používání komentáře v jednotlivých snímcích a kolem schopnosti obrazu vypovídat sám za sebe bez doprovodu mluveného slova.

První den byl ukončen kulturním programem pro účastníky Musaionfilmu, na jehož zdárném průběhu se podílela především Cimbálová muzika Jaroslava Čecha z Uherského Hradiště, neoficiální blok projekcí "Neváhej a toč" (z videoarchivu Muzea J. A. Komenského) a sklenička moravského vína, které, zdá se, nikomu neublížilo. Tak skončil první den Musaionfilmu.

Blok 3: Příroda, roční období, slavnosti

Čtvrteční projekce sestávaly ze 4 snímků 2 muzeí. Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm ukázalo dokumenty Rybobraní a Podzim na chalupě zachycující s citem pracující kamerou vlastní originální akce v prostorách muzea. Národní technické muzeum Praha pak představilo snímky Jezero na hoře a Potopa, v nichž se projevila vynikající schopnost spojit odbornou tematiku technického charakteru s charakteristikou události a jejím významem pro konkrétní lidský osud. V dramaticky zpracovaném dokumentu nechyběly složité formální postupy a dokonce prvky hraného filmu, což inspirativně poukázalo na obrovskou škálu možností jakou mají muzejníci při zpracování tématu svého zájmu do výsledné "videopodoby". I po tomto bloku následovala obvyklá diskuze.

Blok 4: Vánoční tematika

Adventní trh v muzeu Muzea východních Čech Hradec Králové, Roráty Muzea Chodska Domažlice, Betlémáři v Třešti Etnografického ústavy Moravského zemského muzea Brno a Betlémy ze sbírek Muzea Beskyd Frýdek Místek poukázaly především na dokumentační typy práce s videotechnikou v muzeích. Zachycení významnější muzejní události, originálního jevu ve svém okolí, který stojí za pozornost, betlémářů a jejich děl - to vše obsahovaly zajímavé snímky muzejních videoarchivů. Ukázalo se však, že dobrá dokumentace potřebuje také dobrou techniku, která je schopná zajistit především ostrý a statický snímek.

Blok 5: Objevy, dovednosti, tradice

Tento blok patřil k nejzajímavějším projekcím především pro svou velkou námětovou rozmanitost i originalitu. Neuvěřitelný objev r. 1993 Moravského zemského muzea Brně byl odborným badatelským snímkem zobrazující mikrosvět archeologického objevu. Čepice z houby Muzea Chodska Domažlice vyčarovala nejeden úsměv na tvářích účastníků. Svým originálním námětem zobrazoval videosnímek činnost doslova nevídanou: výrobu čepice z choroše troudového. Vše bylo navíc obohaceno "svojským" výkladem vlastních autorů čepice. Sklářská pec Západočeského muzea Plzeň obohatila přehlídku o napínavý dokument, zachycující experimentální rekonstrukci středověké sklářské pece v Čechách. Snímek Kotulova dřevěnka Muzea Těšínska Český Těšín poskytl obraz starodávné lidové architektury, kterou se podařilo uchovat do současnosti. Okresní vlastivědné muzeum Vsetín se tentokrát představilo snímkem Zašovská kytička zachycující originální lidovou dovednost v krajkářské oblasti na Valašsku. Blok uzavřel snímek domácího muzea, Muzea J. A. Komenského Uherský Brod Kroky do ticha, který byl etnografickým příspěvkem k dokumentaci tradičních prvků v pohřebním obřadu na vesnici. Čtvrteční projekci uzavřela závěrečná diskuze.

O půl osmé začaly autorské dílny režisérů přítomných na Musaionfilmu: Petra Kudely a Zdeňka Flídra. Každý promítl dva snímky ze své tvorby a doprovodil je výkladem o vlastních zkušenostech i vlastními náměty pro zlepšení práce s audiovizuálními výrazovými prostředky. Projekce a diskuze pokračovaly ještě dlouho do noci.

Blok 6: Osobnosti

Poslední den Musaionfilmu - pátek. S příspěvky do tohoto bloku přišly Okresní muzeum ve Vysokém Mýtě: Malá splátka a Muzeum J. A. Komenského se snímky: Poslední straňanský švec a Akvarely Martina Sochora-Uprky. Snímky šly cestou portrétu osobnosti a využívaly nabízejících se emotivních vazeb životopisu zobrazovaného člověka s jeho dílem a jeho činností. Po diskuzi následoval poslední blok projekcí.

Blok 7: Vojenská tematika

Páteční dopoledne a Musaionfilm jako celek uzavřely 3 dokumenty s vojenskou tematikou. První dva: 35. pěší pluk před odchodem do 1. světové války a Osvobození Plzně americkou armádou v roce 1945 Západočeského muzea Plzeň ukazovaly práci s archivními fotografiemi na skleněných deskách a s archivními filmovými záběry, přičemž prokázaly, že zajímavý dokument lze natočit například s pouhým využitím fotografií, jejich řazením, hudebním doprovodem, který se těsně tematicky váže k zobrazovanému předmětu, a nerušivým komentářem. Dokument Bojovník od Zborova Moravského zemského muzea Brno byl vlastně portrétem letitého legionáře z první světové války a zobrazoval historické události prožité konkrétním člověkem.

Závěrečná diskuze vyústila v podnětnou debatu nad snímky samotnými, nad Musaionfilmem i nad nápady, které se v průběhu tří dnů doslova vyrojily. Musaionfilm se setkal s příznivým ohlasem účastníků k potěše pořadatelů i pozvaných lektorů - profesionálních režisérů, kteří zde objevili množství autentických reálií, zajímavých námětů i podnětů pro vlastní tvorbu.

Musaionfilm - to nebyly jen projekce od rána do večera, ale i přátelská setkání muzejníků z různých končin vlasti, pestrá přehlídka a kaleidoskop zajímavostí, a ukázky schopností vypořádat se s faktem, že video je prostě tady.

Asc