příspěvková organizace Ministerstva kultury

Musaionfilm 1999

MUSAIONFILM 1999

2. ROČNÍK PŘEHLÍDKY VIDEOTVORBY MUZEÍ ČESKÉ REPUBLIKY

9. - 11. června 1999, Malý sál Domu kultury Uherský Brod

Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě

Asociace českých a moravskoslezských muzeí a galerií

Dům kultury Uherský Brod

Čtenáře Věstníku jistě nepřekvapí informace o Musaionfilmu, jehož 1. ročník proběhl v loni v Uherském Brodě. Dočetli se o tom v čísle 2/1998 na straně 7. Hlavním pořadatelem bylo Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě, které požádalo o spolupráci Asociaci českých a moravskoslezských muzeí a galerií stejně jako Ministerstvo kultury ČR. Akce nalezla příznivou odezvu v řadách účastníků a tak pořadatelům nezbylo, než se pokusit zorganizovat podobným způsobem celou akci ještě jednou. A to se letos povedlo. Zde je tedy několik odstavců zpětně k celé přehlídce, coby její shrnutí a vlastně definitivní uzavření jejího druhého ročníku.

Každý z nás, kdo jsme se Musaionfilmu 1999 zúčastnili má jistě na celou akci vlastní osobité vzpomínky. Snad mu tyto řádky připomenou něco z nich či alespoň pár drobností, na které již zapomněl a které by si rád připomenul. Pro ty, co na Musaionfilmu 1999 nebyli to bude průřez jeho průběhem a snad i nepřímá pozvánka na případný ročník příští. Na úvod několik nutných orientačních dat:

Muzea, která se zúčastnila projekcí vlastním příspěvkem:

(uveden vždy úplný název instituce a pak zkratka, která bude v textu dál používána)

Muzeum Chodska Domažlice (MCHD)

Muzeum J. A. Komenského Uh. Brod (MJAKUB)

Městské muzeum Čáslav (MMČ)

Městské muzeum Hodonín (MMH)

Městské muzeum Velká Bíteš (MMVB)

Muzeum romské kultury Brno (MRKB)

Muzeum Těšínska Český Těšín (MTČT)

Muzeum Vyškovska Vyškov (MVV)

Národní technické muzeum Praha (NTMP)

Ostravské muzeum Ostrava (OMO)

Technické muzeum Brno (TMB)

Východočeské muzeum Pardubice (VMP)

Západomoravské muzeum Třebíč (ZMT)


Nutno dodat, že během dvou dnů hlavních projekcí (středa a čtvrtek) bylo odpromítáno 27 snímků v průměrné délce trvání 15 minut. Těžiště projekcí a i Musaionfilmu vůbec připadlo na čtvrtek, kdy byly odpromítány 4 projekční bloky (ve středečním odpoledni pouze 2). V rámci zahájení Musaionfilmu proběhl ve středu "Společenský večer s kulturním programem", který měl ve výsledku dvě části: vystoupení folklorního souboru Dolina ze Starého Města v pořadu "Písně a tance z východní Moravy" v atriu muzea a po programu byli účastníci pozváni na slavnostní raut ve sloupovém sále, během něhož hrála k poslechu i ke zpěvu cimbálová muzika výše uvedeného souboru. Již ve čtvrtek dopoledne se ujal slova první ze tří lektorů letošní přehlídky filmový dramaturg Jan Gogola - ředitel Vyšší odborné školy filmové ve Zlíně. Představil dva studentské snímky (viz níže) a krátce pohovořil o aktivitách a způsobech práce této zlínské filmové školy. Čtvrteční projekce pak ukončili zbývající dva lektoři: režisér Zdeněk Flídr (ZF film Praha) a písničkář a scénárista Vladimír Merta. O obou bude rovněž zmínka na příslušném místě. Páteční dopoledne pak celou přehlídku uzavřelo blokem vybraných snímků z Videotéky Musaionfilmu (tentokrát šlo vlastně o snímky z loňské přehlídky). Projekce byly doplněny vzájemnými diskuzemi a úvodním i závěrečným slovem ředitele MJAKUB PhDr. Pavla Popelky, CSc, iniciátora Musaionfilmu.

Podívejme se nyní blíže na jednotlivé projekční bloky:

Muzea se představují

Při vytváření a skladbě programových bloků se ukázalo, že na základě dodaných videosnímků lze stejně jako v minulém roce celou přehlídku otevřít stejným blokem. Představilo se Západomoravské muzeum v Třebíči snímkem "IV. Veletrh muzeí ČR" (akce si takto symbolicky "podaly ruce"), Technické muzeum Brno snímkem "Tři roky kontrastů" o obnově tohoto muzea, dále se představilo Východočeské muzeum Pardubice se představilo stejnojmenným snímkem, který pojednával též o dlouholeté rekonstrukci renezančního zámku, v němž muzeum sídlí (Film Brevis, režie Petr Kudela). Městské muzeum Čáslav přivezlo snímek o sama sobě vytvořený ojedinělou metodou počítačové animace a byl tak všem účastníkům předveden "film", který byl "natočen" bez kamery (naskenované fotografie muzea doplněné texty). "Videokronika Národního technického muzea Praha" byla sestřihem aktivit této instituce z několika posledních let (Multimediální studio NTM). Snímek "100 let MJAKUB" Muzea J. A. Komenského pojednával o významném jubileu pořadatelské instituce. Blok uzavíral snímek "Zastavení v čase" Muzea Těšínska v Českém Těšíně o vzniku Technického muzea v Petřvaldě a jeho expozicích. V prvním bloku bylo odpromítáno 7 snímků.

Místa, lidé, události

Tento blok byl spojením části 2. bloku ("Města, místa, památky") a 6. bloku ("Osobnosti") z minulého ročníku. Přinášel tak 3 dokumenty podobného zaměření. Jako první byl promítnut snímek Muzea Vyškovska z Vyškova "Alois Musil". Tento snímek pro svou sdělnost a obsahovou hodnotu získal velké sympatie většiny účastníků. Zajímavým faktem bylo, že toho dosáhl velmi prostou cestou. Ve snímku sice nebyl reálný záběr v exteriéru, ale byly nasnímány pouze archivní materiály (fotografie, listiny). Jasný komentář pak završil dokument, který nebyl ani popisný (přemíra faktů, v lepším případě pro vědecké účely) ba ani umělecký (přemíra poetiky zastírající sdělnost a jasnost původní myšlenky). Snímek ukazoval správný směr, kterým by se měl vydat muzejní videodokument v pravém slova smyslu (natočený muzejníky v muzejních podmínkách a určený zájemcům o muzejní problematiku). "Jeskyně" byl název druhého snímku tohoto bloku. Pracovníci Městského muzea z Velké Bíteše v něm zdokumentovali reportážním způsobem událost objevu a prozkoumání krápníkové jeskyně v Lažánkách. Městské muzeum Čáslav předvedlo svůj druhý snímek "Čáslav - domov měšťana" vytvořený již výše uvedenou metodou, ale s větším odborným zaměřením.

Města a památky

Snímek "Architektura v Čáslavi" Městského muzea Čáslav uvedl třetí blok projekcí (čtvrtek 10. června), který byl vlastně jistým ekvivalentem 2. bloku z minulého roku ("Města, místa, památky"). Dokument o vysoké peci v Šindelové - "Huť v Šindelové" z r. 1818 předvedlo Národní technické muzeum Praha. Následoval snímek "Historie a památky města Vyškova" Muzea Vyškovska z Vyškova. Blok uzavíral dokument, zabývající se historickým vývojem a současností městské památkové rezervace v Pardubicích "Pernštejnské Pardubice" Východočeského muzea Pardubice.

Národopis, zvyky, obyčeje, slavnosti

Ústav lidové kultury v nedaleké Strážnici prezentoval na 2. ročníku Musaionfilmu svůj jedinečný projekt "Lidové tance". Jde o řadu videokazet, které by teoreticky neměly chybět v žádném muzeu (nebo alespoň některé), neboť zachycují vybrané tradiční lidové tance nejvýznamnějších národopisných regionů Čech, Moravy a Slezska tak jak je předvádějí současní nejlepší interpreti (celý program zachycuje asi 1000 tanců). Videodokumentace má také částečně didaktický charakter. "Vyškovská lidová keramika" je název dokumentu, který pojednával o historii a typech keramické výroby uvedeného regionu. Muzeum J. A. Komenského představilo své další dva snímky: "Služebníci masopustní basy" a "Slet čarodějnic". Oba rozdílným způsobem zobrazovaly zvláštní "oslavování" tradičních obyčejů v soudobých podmínkách. Blok Národopis, zvyky, obyčeje, slavnosti navázal na blok č. 3 z roku 1998 Příroda, roční období, slavnosti.

Lektor Musaionfilmu 1999: Jan Gogola

Vyšší odborná škola filmová ve Zlíně získala na Musaionfilmu svůj prostor díky svému řediteli Janu Gogolovi. Z tvorby studentů ukázal dva dokumentární snímky, které přistupovaly ke svému tématu se vtipem a profesionální zdatností. Paradokument o jedné nemocnici na severu Moravy, kde se nedostává zdravotnického personálu a pacienti si musí brát ke svému lůžku rodinné příslušníky se ukázal lišácký až ve svém závěru, kdy už každý pochopil o jak velkou filmařskou mystifikaci běží. To, že lze udělat dokument jako obrovskou fikci je možná slibným impulsem pro úsměvné pojetí těch muzejních dokumentů, kde to námět alespoň trochu dovoluje.

Technika

Novým blokem na Musaionfilmu se stal tematicky uzavřený okruh dokumentů zaměřujících se na technickou podstatu či zvláštnost zobrazovaného. "První natáčecí den se Sony" Technického muzea v Brně přibližoval účastníkům Musaionfilmu další možnost využití digitální techniky (digitální kamera) při tvorbě videodokumentů (viz též NTM Praha - střih na PC, MM Čáslav - přepis PC grafiky na video). Další snímek "Rušička" Národního technického muzea Praha pojednával o zaniklém pracovišti rušení rozhlasového vysílání stanice Svobodná Evropa v Pohodlí u Litomyšle. Snímek stejné instituce "Výroba umělého korundu" byl vlastně dokumentací dnes již neexistující výroby umělého korundu v závodu Carborundum v Benátkách nad Jizerou. Poslední snímek tohoto bloku "Splněný sen" Muzea Těšínska Český Těšín ukazoval unikátní model tramvaje a 18 let práce tvůrce tohoto modelu. Šlo o jeden z nejzajímavějších snímků Musaionfilmu, který byl uceleným dokumentem i po formální stránce. Dokazoval, že videosnímek, který vlastně zobrazuje věc, v tomto případě model historické tramvaje, může být nejpoutavěji vyprávěn právě přes člověka. Šlo totiž také o zachycení vyprávění vdovy po autorovi, která vzpomínala na to, jak model vznikal a přibližovala tak celou problematiku velmi osobním způsobem.

Um a řemesla

Předchůdcem tohoto bloku byl v r. 1998 blok Objevy, dovednosti, tradice. Telepace Ostrava společně s Ostravským muzeem společně natočili video "Okolo houslí". Je o houslaři, houslích a výstavě houslí. Oživili jej anketa mezi lidmi, výpovědi houslaře, kurátorky výstavy. Šlo také o návod jak udělat snímek o výstavě poutavějším způsobem. Západomoravské muzeum Třebíč přivezlo snímek "Stará řemesla: sedlářství" - jde vlastně o součást projektu autorky Magdalény Vlkové Stará řemesla (viz stejnojmenná publikace). "Manželé Kováříkovi" byl snímek, který na umělecké práci akademických výtvarníků manželů Kováříkových z Ratíškovic zobrazoval výrobu keramiky japonskou technikou "raku" a lití bronzu technikou ztraceného vosku. Muzeum romské kultury se představilo dokumentem "Tradiční romská řemesla v Bulharsku", který natočilo při sběrné dokumentační cestě do této země. Zachycuje krásu starého řemesla a zručnost lidí, kteří jsou schopni vytvořit řemeslné výrobky v primitivních podmínkách. Muzeum Chodska Domažlice zaslalo snímek "Košíkářství", který byl velmi podrobnou dokumentací výroby proutěného koše v rukách zkušeného řemeslníka.

Lektor Musaionfilmu 1999: Zdeněk Flídr

Snímky Zdeňka Flídra daly pohlédnout na profesionální práci zkušeného filmaře, který však má v některých momentech s muzejníky přece jen něco společného: historický námět. V prvním snímku o Leoši Janáčkovi šel autor po stopách skladatele jak historických, tak i současných (vliv sběratelské Janáčkovi činnosti na folklorní hnutí). V dalším dokumentu o pašijových hrách v Hořicích zobrazil a přiblížil největší pašijové hry u nás, které jsou mimo jiné úzce svázané s počátky kinematografie v našich zemích.

Lektor Musaionfilmu 1999: Vladimír Merta

Písničkář a scénárista Vladimír Merta přijel do Uherského Brodu s televizním dokumentem o malé židovské komunitě u nás a snímkem o tělesně postižené ženě. Ve svém výkladu se zaměřil na základy filmařského ztvárňování, smyslu zachytit zobrazovanou situaci se svým okolím, které jej spoluvytváří a o všímavosti filmaře. Zdůraznil, že možnost točit hodnotné nekomerční snímky se otevírá více muzejníkům, než profesionálním filmařům, kteří jsou často omezováni produkčními tlaky.

Musaionfilm 1999 - 2. ročník přehlídky videotvorby muzeí České republiky vyvrcholil hudebně-poetickým recitálem Jany Lewitové a Vladimíra Merty ve sloupovém barokním sále muzea "Písně noci a osamocení - Sefardské inspirace".

Videotéka Musaionfilmu

V pátek 11. června (poslední den přehlídky) bylo věnováno dopoledne Videotéce Musaionfilmu, která z r. 1998 čítala na 18 videokazet (19 videodokumentů). Videotéka Musaionfilmu má však již po 2. ročníku 45 videodokumentů na 40 videokazetách (je možno je shlédnout na velkoplošném videu v Muzeu J. A. Komenského v Uherském Brodě). Páteční dopoledne bylo určitým novým prvkem Musaionfilmu. Promítly se snímky "Potopa" (NTM Praha), "Sklářská pec" (ZM Plzeň). Videotéku doplnil i dvoudílný televizní dokument přítomného režiséra Zdeňka Flídra (ZF Film Praha) "Demarkační čára" o osvobození části republiky americkou armádou v r. 1945.

2. ročník přehlídky videotvorby muzeí ČR MUSAIONFILM 1999 skončil v pátek 11. června 1999 krátce před polednem.

Asc