příspěvková organizace Ministerstva kultury

Musaionfilm 2002

MUSAIONFILM 2002
5. ROČNÍK PŘEHLÍDKY VIDEOTVORBY MUZEÍ ČR
(ZPĚTNÉ OHLÉDNUTÍ)

Letošní přehlídka videofilmů našich muzeí v Uherském Brodě, která již pět let nese název Musaionfilm proběhla 5., 6. a 7. června 2002. Již popáté se v Malém sále Domu kultury a v Muzeu J.A. Komenského v Uh. Brodě sešli muzejníci z různých koutů vlasti, aby společně shlédli videofilmy představující nové přírůstky ve svých muzejních videotékách. Letošními lektory přehlídky byli režisér Dr. Petr Hajn (ČT Brno) a Doc. PhDr. Juraj Hamár, CSc. Přehlídka byla uspořádána společně s Asociací muzeí a galerií ČR. Průběh přehlídky byl následující:

Muzea se představují

V prvním bloku projekcí se představily tři videofilmy, z nichž první přihlásilo jako host Múzeum Spiša ze Spišské Nové Vsi na Slovensku. Snímek nesl název Múzeum a reprezentoval první pokus na Slovensku profesionálním videofilmem zdokumentovat historii jednoho muzea. Snímek zaujal tím, že vyprávěl především obrazem, obsahoval drobné inscenované prvky a spoustu vtipných filmařských nápadů. Jeho kladem byla také otevřenost k vlastní minulosti, přiznání těch období v historii muzea, jimiž by se jinak pojatý, reklamní snímek nechlubil. Tím větší sympatie u diváků získal. Šlo vlastně o ztvárnění příběhu jednoho muzea jak procházelo různými dobami i vlastními peripetiemi. Další dva snímky Hornické muzeum OKD Ostrava a Důl Mayrau Vinařice u Kladna předložilo Hornické muzeum OKD Ostrava. Oba se zabývaly historií dolů, první z nich představoval muzeum a Vrch Landek, místo prvního použití černého uhlí na světě. Oba snímky vznikly v muzejních podmínkách a navozovaly zvláštní atmosféru hornického prostředí.

Lektor Petr Hajn: Základy dokumentaristické praxe

V místě promítání proběhl praktický seminář k práci s kamerou a se zvukem spojený s předváděním nejnovější techniky pro využití v muzejní praxi. Předvedeny byly tři digitální kamery s příslušenstvím. Režisér Hajn odpovídal na dotazy účastníků a probíraly se také otázky jako použití formátů Mini DV, DV CAM v profesionální televizi ap., dále otázky osvětlování při natáčení a práce se zvukem. Prakticky byly ukázány vynikající světelné schopnosti kamer, které byly napojeny přímo na projekční superscreen.

Slavnostní předpremiéra filmového hudebního dokumentu "Fašanky"

"Dlouhotrvajícím potleskem vstoje ocenili diváci v Domě kultury uvedení předpremiéry dokumentárního filmu Fašanky, který ve spolupráci s Muzeem J.A. Komenského a obcí Strání natočila Česká televize Brno. Slavnostní předpremiéry se zúčastnili tvůrci filmu - produkční Marie Kučerová, režisér a autor snímku Petr Hajn, občané Strání, hosté z jejich družebního rakouského a slovenského města, další hosté a ředitel muzea a straňanský patriot Pavel Popelka, který přednesl úvodní slovo. Film je skutečným dokumentem. Vždyť natáčecí štáb pobyl ve Strání celý rok a měl tak možnost vytvořit hlubší pohled na život obce. "Natočili jsme spousty a spousty materiálu, ale nakonec jsme se stejně pořád vraceli k Fašanku. Život ve Strání plyne od Fašanku do Fašanku. Krása našeho díla je v tom, že film je úplně přirozený. Jsou tam sice věci, kterým jsme my trošku pomohli, postrčili jsme je, ale není to z toho poznat," uvedl s úsměvem Petr Hajn, který se dostavil ve straňanském kroji. Všechny filmy této série o Evropských hudebních kořenech jsou už natočeny. Po premiéře na britských ostrovech v televizi BBC se naši diváci na něj mohou těšit v září tohoto roku." (Z článku Elen Sladké, Brodský zpravodaj 12/2002)

Folklorní soubor Javorina a Cimbálová muzika Strýci ze Strání

Jak už se stalo na Musaionfilmu tradicí, každý večer přehlídky je uzavřen kulturním programem, většinou folklorního rázu. Letos se představil výše uvedený soubor, který účinkoval ve filmu Fašanky. Atmosféra předpremiéry trvala až do brzkých ranních hodin (Atrium muzea).

Muzejní události

Prvním filmem úvodního bloku druhého dne přehlídky byl film domácího muzea Muzeum a publikum 2001. Šlo o chronologický sestřih nejvýznamnějších muzejních události uplynulého roku. Je to vlastně jakási ukázka "videokroniky", kterou muzeum natáčí pravidelně od r. 1992. Věda - hudba - umění byl obdobným snímkem Národního technického muzea, který šel hlouběji do obsahu zobrazovaných akcí. Městské muzeum ve Velké Bíteši přihlásilo na přehlídku letos snímek s názvem Putování po nizozemských muzeích, který byl reportáží ze studijní cesty absolventů nizozemsko-českého vzdělávacího projektu MATRA po nizozemských muzeích, která se uskutečnila ve dnech 26. května až 2. června 2001. Videofilm Technika a design vznikl v Národním technickém muzeu a patří opět do oblasti videokroniky muzea. Vlastní soutěž v pomalém kouření dýmek Západomoravského muzea v Třebíči a její průběh - to přiblížil snímek s kuriozními postřehy Třebíčské kouření (Západomoravské muzeum Třebíč).

Národopis

Blok projekcí "Národopis" zaplnily snímky pouze domácího pořadatelského muzea. Videofilm Jízda králů představoval zvyk obce Skoronice konaný jednou za 10 let. Záměrem filmu bylo podat svědectví o životě někdejšího rituálu v realitě dnešní vesnice. Dokument byl vyprávěn přes osobu hlavního organizátora s mnoha pohledy do zákulisí akce. Videofilm Rukávce vznikl jako příspěvek k dokumentaci údržby nivnického kroje, zachycoval autentickou činnost při obnově ženské krojové košile - rukávců. Tak si tu žijeme je název videofilmu sestříhaného z materiálů natočených u příležitosti konání Festivalu masopustních tradic v obci Strání v r. 2002. Úsměvnou formou zachycoval různé detaily z průběhu akce. Průběh dvou hodových dnů ve Skoronicích na Kyjovsku se zdůrazněním rolí stárků a stárek, hlavních aktérů hodových obyčejů, zobrazoval videofilm Hody s věncem a káčerem z r. 2001.

Umění

Někdy v roce 1999 při náhodné prohlídce depozitních fondů Muzea Chodska v Domažlicích byly jeho pracovníky objeveny stranou ležící zaprášené desky. Obsahovaly množství jedinečných studií květin a portrétů. To vedlo k natočení snímku Zapomenutá umělkyně. Druhým snímkem bloku byl videofilm, který byl promítán již na minulém ročníku přehlídky Gočárův projekt. Je o stavbě římskokatolického farního kostela sv. Václava v Praze Vršovicích, který je průlomem v sakrální architektuře (funkcionalistická stavba je dílem architekta Josefa Gočára). Dokument byl jedním z nejzdařilejších snímků přehlídky. Profesionální komentář, tematický hudební doprovod, obrazová nápaditost i objevnost kamery - to jsou jen některé z charakteristických prvků filmu.

Lidé, lokality, příroda

Tvář města - Horšovský Týn byl filmovou pohlednicí města Horšovský Týn na přelomu tisíciletí. Přihlásilo jej Muzeum Chodska v Domažlicích. Videofilm Nivnice vznikl jako prezentační videokazeta obce, která je možným rodištěm J.A. Komenského - odtud spolupráce mezi muzeem a obcí (přihlásilo Muzeum J.A. Komenského v Uh. Brodě). Těšínské Beskydy byl snímek Muzea Těšínska v Českém Těšíně, snažící se bez komentáře vyjádřit povahu regionu a jeho charakteristické dominanty. Jeho kladem byl důraz na obrazovou stránku dokumentu. Národní technické muzeum přihlásilo do přehlídky také neformální sestřih z oslav a gratulací mezi zaměstnanci instituce Gratulace x2. Západomoravské muzeum Třebíč uvedlo snímek Putování za bobrem, o němž sami autoři v anotaci uvedli: "V březnu roku 2000 jsme v regionu objevili lokalitu s výskytem bobra evropského. Samotného bobra se shlédnout dosud nepodařilo, přesto dokumentujeme jeho setrvávání na lokalitě alespoň pomocí průzkumu stále nových pobytových bobřích stop." Snad další ročníky přehlídky ukáží výsledek tohoto pátrání ...

Lektor Juraj Hamár

Doc.PhDr. Juraj Hamár, CSc. z Filozofické fakulty Komenského univerzity v Bratislavě s sebou přivezl snímky Nejedli nepili, len sa v pekle varili (insitní muzikál) a Slovenský dekameron (komické telenovely s lidovými písničkami). Poukazoval na zpracování lidových tradičních textů v oblasti soudobé audiovizuální kultury a na problematiku současného vnímání a přijímání tradiční kultury moderními médii. Zaměřoval se také na možnost dramatického ztvárnění literárních prvků tradiční kultury (texty písní, kronikářské záznamy, dialekt ap.).

Filmy z Videotéky Musaionfilmu (1998-2001) - anketa

Novinkou oproti předchozím ročníkům bylo uspořádání anketního výběru filmů z minulých ročníků přehlídky na základě vydaného katalogu Videotéky Musaionfilmu. Nejvíce hlasů získaly snímky Z Uh. Brodu na Sibiř (Muzeum J.A. Komenského v Uh. Brodě, r. 2000) a La fiesta Cubana (režisér Petr Hajn, Brno). Oba snímky spojovala cestopisná tematika a hudební momenty. (Před anketními snímky byly promítnuty ještě dva zajímavé dokumenty přišlé po uzávěrce: Zámecký den 2001 - zaslal Jiří Michlíček Ateliér, Velké Meziříčí a Západočeská galerie - 30 let výstavní síně Masné krámy, zaslala Západočeská galerie a Pedagogické centrum Plzeň).

Na letošním Musaionfilmu se sešlo větší množství filmů zařazených pod společný projekční blok "muzejní události". Filmy podobného zaměření jsou součástí každého ročníku, ovšem letos se hovořilo o dalším účelu muzejního videofilmu - o videokronice vlastní činnosti. Videofilm a video může sloužit v muzeu jako součást expozice, ale také jako kronika. Musaionfilm 2002 byl prvním ročníkem přehlídky, kdy se promítalo z formátů Mini DV a DV CAM. Otázka formátů videozáznamů byla účastníky také často diskutována. Po nástupu PC technologie obrazového a zvukového střihu je užívání poloprofesionálních formátů vyhovující oficiální televizní normě dalším kvalitativním technickým pokrokem, který přehlídka za pět let svého trvání zaznamenala.

Asc