příspěvková organizace Ministerstva kultury

Musaionfilm 2004

(in: Muzeum a publikum, DVD MJAKUB 2005)