příspěvková organizace Ministerstva kultury

Musaionfilm 2007

Styl komentáře a průvodního slova v odborném filmu (2007)

- slovo jako doplněk obrazu i samostatný scénaristický prvek

redaktor Robert Tamchyna (ČRo Leonardo, Praha)

2007/06/07, 16:45
více informací

Etnografický a antropologický film (2007)

- prostor pro vědu i tvorbu

režisér Rudolf Adler (FAMU, Praha)

2007/06/06, 15:45
více informací