příspěvková organizace Ministerstva kultury

Musaionfilm 2010 - program

PROGRAM
stažení textu ZDE (pdf)

PROGRAM MUSAIONFILMU 2010

aktualizováno 20.5.2010


MUSAIONFILM 2010 – Uherský Brod, 9. – 11. června
(areál Muzea J. A. Komenského)

Muzea, lidé, místa, film, historie a něco navíc …

diskuse vedou Rudolf Adler, Václav Hron
Přehlídku finančně podpořil Fond kultury Zlínského kraje
prezence, projekce a diskuse Velký sál Domu dětí a mládeže (areál muzea)
doplňkové projekce budova expozice muzea („nová třída“)
kulturní programy budova expozice muzea (Atrium, příp. Sloupový sál)
vernisáž výstavy Galerie Domu kultury v Uh. Brodě (Panský dům)
kontakt +420 572 63 22 88 (muzeum), www.mjakub.cz1. den – „Muzea“
STŘEDA 9. ČERVNA 2010
8:00 – 9:00 / PREZENCE

9:00 – 9:10 / ZAHÁJENÍ

9:10 – 10:15 / ŘEDITELÉ MUZEÍ
Ředitel minulosti / 13:44
Návrat tanečnice / 52:00

10:15 – 10:30 / DISKUSE (účast tvůrců 2. filmu)

10:30 – 12:00 / MUZEA A SBÍRKY
Kroměříž - zahrada Moravy / 29:00
Když se řekne Třeboň / 07:30
Kam s Muchou? / 25:50
Sochařem v Africe / 22:58

12:00 – 12:30 / DISKUSE

12:30 – 13:30 / PŘESTÁVKA

13:30 – 14:35 / ZE STÁLÝCH EXPOZIC
Dyje, od pramene po Vodní mlýn ve Slupi / 23:31
Vystěhování Sedlčanska a Neveklovska (1942 - 1945) / 17:40
Dušan Jurkovič, Stanisław Witkiewicz / 12:17
Velkomoravský Veligrad / 10:00

14:35 – 15:00 / DISKUSE

15:00 – 16:10 / Z VÝSTAVNÍCH PROJEKTŮ
Milostný obraz Panny Marie Zašovské - restaurování 2007-2008 / 19:34
Austriadum Vienna est Moravorum gloria Bruna / 08:27
František Vavřinec Korompay - Slavnostní průvod Božího Těla v Brně ve čtvrtek 13. června roku 1748 za účasti císařovny Marie Terezie a Františka Lotrinského / 9:24
Život a doba spisovatele Karla Čapka / 21:34
Inge Kosková - Srdce vidí dřív než oči / 8:45

16:10 – 16:30 / DISKUSE

16:30 – 18:30 / SOUKROMÝ A HISTORICKÝ ČAS V DOKUMENTÁRNÍM FILMU
lektorský seminář s projekcí – Prof. Mgr. Rudolf Adler (katedra dokumentární tvorby FAMU)

18:30 – 20:00 / PŘESTÁVKA

20:00 – 24:00 / BESEDA U CIMBÁLU v muzeu
Cimbálová muzika Radošov

21:00 – 24:00 / FILMY POUZE PRO DOPLŇKOVOU PROJEKCI (muzeum)
Opožděný východ / 57:00
Začarované ostrovy / 52 min.
Svaz Cikánů-Romů (1969-1974) / 46:00
František Vavřinec Korompay - Slavnostní průvod Božího Těla v Brně ve čtvrtek 13. června roku 1748 za účasti císařovny Marie Terezie a Františka Lotrinského (sestřih) / 03:002. den – „Lidé, místa a film“
ČTVRTEK 10. ČERVNA 2010

9:00 – 10:10 / TVŮRCI
Jan Vaněk - V proměnách času / 19:06
Druhý život dřeva / 13:00
Dušan Benický - štetcom a dlátom / 15:00
Vladimír Morávek - Sochy / 8:56
Jan Satina / 12:30

10:10 – 10:30 / DISKUSE

10:30 – 12:05 / MÍSTA A TRADICE
Vyznání - krajem Pooslaví, Velké Meziříčí / 24:50
Terezské údolí - dívejte se srdcem (kráceno) / 16:40
Bábina pouť / 17:00
Výlov rybníka - rybářův den / 13:37
Labská královna / 14:00
Tříkrálová sbírka v Uh. Brodě 2010 / 5:51

12:00 – 12:30 / DISKUSE

12:30 – 13:30 / PŘESTÁVKA

13:30 – 15:30 / ŠKOLA AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBY IMPULS HRADEC KRÁLOVÉ
lektorské seminář s projekcí – Mgr. Jarmila Šlaisová (ředitelka Střediska amatérské kultury Impuls HK), Prof. Mgr. Rudolf Adler (katedra dokumentární tvorby FAMU)

15:30 – 18:30 / PRAKTICKÉ ŠKOLENÍ S TECHNIKOU (svícení, kamera - technika na místě)
lektorský seminář – doc. Jiří Myslík (katedra kamery FAMU)
(„nová třída“ expozice muzea)

18:30 – 20:00 / PŘESTÁVKA

20:00 – 24:00 / VERNISÁŽ VÝSTAVY v Galerii DK (Panský dům)
Pavel Popelka – Fotografie (Lidé Moravy)
(následuje večer u vína v muzeu)

21:00 – 23:00 / DOPLŇKOVÁ PROJEKCE KRÁCENÝCH FILMŮ (muzeum)
Dům milovníka umění (viz „Dušan Jurkovič, …“) / 90:00
Terezské údolí - dívejte se srdcem / 29:003. den – „Historie“
PÁTEK 11. ČERVNA 2010

9:00 – 10:35 / SOUDOBÉ DĚJINY
Můj otec generál / 56:40
Ztracení otcové / 25:00
Pohled shora / 12:00

10:35 – 11:30 / DISKUSE
(účast tvůrců a protagonisty 1. filmu – syn generála Heliodora Píky)

11:30 – 12:15 / ARCHIV
Podlužácké hody v Lanžhotě / 12:09
Filmy Josefa Skupy / 05:00
Masopust v Havřicích 1965 / 08:17
Vody a kopce / 20:00

12:15 – 12:45 / DISKUSE

12:45 – 13:00 / UPOUTÁVKY
CES / 0:42
Propagační spoty k výstavám Muzea města Brna / 07:00
Malíř Emil Holub (1885 - 1940) z Hradčovic / 1:25
Velkomoravský Veligrad (upoutávka) / 1:20

13:00 – 13:30 / DISKUSE

13:30 – 13:35 / ZAKONČENÍ

 

Mimořádné opatření v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19.
Od 1. září 2020 při vstupu do všech vnitřních prostor našeho muzea je nutná
ochrana dýchacích cest ROUŠKOU.
Děkujeme za pochopení.

 

 

„J S M E   M U Z E U M   Z O D P O V Ě D N É   A   B E Z P E Č N É“

 

A   K   T   U   Á   L   N   Ě : NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD | PROVOZ KNIHOVNY od 8. 6.


virtuální návštěva muzea on-line / ZDE

 

2020–2022 Národní oslavy výročí Jana Amose Komenského


 


Z A S Í L ÁN Í    N O V I N E K   M A I L E M – ZDE

 

M  u  z  e  j  n  í     k  a  v  á  r  n  a

 

 

kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

CENÍK kopírovaného materiálu

měsíční pozvánky 2020:

ČERVEN

info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program

Všeob. obch. podmínky (e-shop)
Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY
Koncepce sbírkotvorné činnosti MJAKUB 2021–2025

Koncepce rozvoje MJAKUB 2019–2023

Veřejné zakázky

GDPR

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999