příspěvková organizace Ministerstva kultury

Musaionfilm 2012Muzeum Jana Amose Komenského
v Uherském Brodě pořádá

15. ročník přehlídky muzejních filmů

MUSAIONFILM 2012

PROGRAM / FILMY / SEMINÁŘE / CENY

6. - 8. června 2012 (středa - pátek)
v Uherském Brodě (areál muzea)

hlavní cena poroty přehlídky
plastika ČERNÝ JANEK
polychromovaná dřevěná plastika sochaře Karla Táborského

diskuse po projekcích (vedou lektoři přehlídky)
tematické bloky filmů
projekční sál muzea

LEKTOŘI, PŘEDNÁŠKY A PREZENTACE:

prof. Mgr. Rudolf Adler
(katedra dokumentární tvorby FAMU Praha)

Jaroslav Bařinka
režisér

Mgr. Pavlína Vogelová a Ing. Jiří Hřib, CSc.
(Moravská galerie Brno, Mendelova univerzita Brno)
Časosběrná kinematografie profesora Jana Calábka
seminář s projekcí

Mgr. Jarmila Šlaisová
(ředitelka Střediska amatérské kultury IMPULS Hradec Králové
umělecká ředitelka festivalu CinemaOpen)

KULTURNÍ POŘADY:

Lidové písně s poezií Jana Skácela
atrium muzea / středa 6. června 2012 / 20:00 hodin
účinkují: Miloslav Maršálek - recitace, Jiří Petrů - cimbál a zpěv, Luděk Běťák - housle a zpěv, Jana Neničková - zpěv, Bohdana Menšíková - zpěv, Tetky z Kyjova - zpěv
atrium muzea / středa 6. června 2012 / 20:00 hodin / vstupné: účastníci Musaionfilmu - zdarma, veřejnost - 50 Kč

VÝSTAVA
Karel Hynek Mácha
Dvě století české kultury s Máchou
probíhající výstava v muzeu

PŘIHLÁŠKY:

odeslat stručnou přihlášku nebo dotaz

OSOBNÍ ÚČAST / FILM

Musaionfilm 2012 na stránce AMG - zde