příspěvková organizace Ministerstva kultury
obal katalogu Musaionfilmu 2012Musaionfilm 2012hlavní cena Musaionfilmu 2012Lidové písně s poezií Jana SkácelaKarel Hynek Mácha - probíhající výstava v muzeu

Musaionfilm 2012Muzeum Jana Amose Komenského
v Uherském Brodě pořádá

15. ročník přehlídky muzejních filmů

MUSAIONFILM 2012

PROGRAM / FILMY / SEMINÁŘE / CENY

6. - 8. června 2012 (středa - pátek)
v Uherském Brodě (areál muzea)

hlavní cena poroty přehlídky
plastika ČERNÝ JANEK
polychromovaná dřevěná plastika sochaře Karla Táborského

diskuse po projekcích (vedou lektoři přehlídky)
tematické bloky filmů
projekční sál muzea

LEKTOŘI, PŘEDNÁŠKY A PREZENTACE:

prof. Mgr. Rudolf Adler
(katedra dokumentární tvorby FAMU Praha)

Jaroslav Bařinka
režisér

Mgr. Pavlína Vogelová a Ing. Jiří Hřib, CSc.
(Moravská galerie Brno, Mendelova univerzita Brno)
Časosběrná kinematografie profesora Jana Calábka
seminář s projekcí

Mgr. Jarmila Šlaisová
(ředitelka Střediska amatérské kultury IMPULS Hradec Králové
umělecká ředitelka festivalu CinemaOpen)

KULTURNÍ POŘADY:

Lidové písně s poezií Jana Skácela
atrium muzea / středa 6. června 2012 / 20:00 hodin
účinkují: Miloslav Maršálek - recitace, Jiří Petrů - cimbál a zpěv, Luděk Běťák - housle a zpěv, Jana Neničková - zpěv, Bohdana Menšíková - zpěv, Tetky z Kyjova - zpěv
atrium muzea / středa 6. června 2012 / 20:00 hodin / vstupné: účastníci Musaionfilmu - zdarma, veřejnost - 50 Kč

VÝSTAVA
Karel Hynek Mácha
Dvě století české kultury s Máchou
probíhající výstava v muzeu

PŘIHLÁŠKY:

odeslat stručnou přihlášku nebo dotaz

OSOBNÍ ÚČAST / FILM

Musaionfilm 2012 na stránce AMG - zde

BRÁNY NAŠEHO MUZEA JSOU OTEVŘENY

zároveň s výstavou ,,Lidové a jiné motivy na liturgickém textilu".


 

Mimořádné opatření v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19.

Při vstupu do vnitřních prostor našeho muzea je nutné

dodržení všech současných protiepidemických opatření.

Ochrana dýchacích cest RESPIRÁTOREM, ROZESTUPY, DEZINFEKCE rukou.

Děkujeme za pochopení.

 

 

 

Při vstupu není vyžadován test na covid-19.

 


 

 

„J S M E   M U Z E U M   Z O D P O V Ě D N É   A   B E Z P E Č N É“

 

A   K   T   U   Á   L   N   Ě : NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD | PROVOZ KNIHOVNY od 8. 6.


virtuální návštěva muzea on-line / ZDE

 

2020–2022 Národní oslavy výročí Jana Amose Komenského


 

 


Z A S Í L ÁN Í    N O V I N E K   M A I L E M – ZDE

 

M  u  z  e  j  n  í     k  a  v  á  r  n  a

 

 

kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

CENÍK kopírovaného materiálu

měsíční pozvánky 2020:

ČERVEN

info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program

Všeob. obch. podmínky (e-shop)
Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY
Koncepce sbírkotvorné činnosti MJAKUB 2021–2025

Koncepce rozvoje MJAKUB 2019–2023

Veřejné zakázky

GDPR

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999