příspěvková organizace Ministerstva kultury

Musaionfilm 2014

Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě
Vás srdečně zve na

17. ročník přehlídky muzejních filmů
MUSAIONFILM 2014

středa 4. června až pátek 6. června 2014 – areál muzea
zahájení – 4. 6. 2014, 9.30 v muzeu

doprovodné programy

4. 6. 2014, 9.30 Věda je krásná
vernisáž výstavy Přirodověd. fakulty UK Praha

4. 6. 2014, 20.00 Milostné zpívání
nové CD CM Vlasty Grycové

5. 6. 2014, 20.00 Černý Janek 2014
udělení ocenění, úč. CM Olšava, Marek Gonda

6. 6. 2014, 18.00 Ozvěny Musaionfilmu 2014 (kino Máj)

www.musaionfilm.cz | www.kino.ub.cz

! ! !  M U Z E U M   J E  O T E V Ř E N O   O D  1 2 .   K V Ě T N A   9 . 0 0   ! ! !

 

„J S M E   M U Z E U M   Z O D P O V Ě D N É   A   B E Z P E Č N É“

 

A   K   T   U   Á   L   N   Ě : NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD | PROVOZ KNIHOVNY od 8. 6.


virtuální návštěva muzea on-line / ZDE

 

2020–2022 Národní oslavy výročí Jana Amose Komenského


 


Z A S Í L ÁN Í    N O V I N E K   M A I L E M – ZDE

 

M  u  z  e  j  n  í     k  a  v  á  r  n  a

 

 

kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

CENÍK kopírovaného materiálu

měsíční pozvánky 2020:

ČERVEN

info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program

Všeob. obch. podmínky (e-shop)
Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY

Koncepce rozvoje MJAKUB 2019–2023

Veřejné zakázky

GDPR

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999