příspěvková organizace Ministerstva kultury

Musaionfilm 2014

Musaionfilm 2014

program 17. ročníku přehlídky muzejních filmů
UHERSKÝ BROD, Muzeum Jana Amose Komenského
středa 4. června 2014 – PORTRÉTY

9.00 prezence v muzeu, anketní lístky (přízemí budovy expozice – tzv. „stará třída“ – u lisu)

9.30 film Dělnice Provodovská
– zahájení (tzv. „nová třída“ – projekční sál přehlídky)
– vernisáž výstavy Věda je krásná (krátký projekční blok)

9.35 1. blok projekcí – „Velká válka v muzejních filmech“ (k tématu AMG 2014, 40 min.)
Pojďte dál, ukážu vám vobrtlík... 0:19:00
Stoleté vzpomínky. Jan Nitka (*1906) 0:21:46

10.15 diskuse vedená lektory (20 min.)

10.35 2. blok projekcí – „Umělci minulosti“ (60 min.)
Kotěra. Po stopách moderny… 0:16:10
Jan Kubelík. Geniální houslista 0:21:03
Zdenko Feyfar -- neznámý i známý 0:22:47

11.35 diskuse vedená lektory (20 min.)

11.55 přestávka na oběd

13.00 3. blok projekcí – „Umělci současnosti“ (45 min.)
Milan Dobeš – cyklus CEAD dokumentů 0:22:08
Magdalena Jetelová – autorka prostorových instalací, sochařka (projekt CEAD) 0:21:00

13.45 diskuse vedená lektory (20 min.)

14.05 4. blok projekcí – „Romové“ (45 min.)
V provazech ringu 0:26:25
Bojovníci z Karviné 0:15:58

14.50 diskuse vedená lektory (20 min.)

15.10 5. blok projekcí – „Osudy“ (55 min.)
Druhé Vojvodovo: myslet obrazem 0:34:02
Život je pes 0:21:00
16:05 diskuse vedená lektory (20 min.)
16.25 přestávka (5 min.)

16.30 lektorský seminář s projekcí – režisér prof. Mgr. R. Adler (KDT FAMU)
„Portrétní dokument jako esej“ (90 min.)
18.00 přestávka

20.00 „Milostné zpívání“ – kulturní program v atriu (sloupovém sále) muzea
účinkují: Vlasta Grycová, ženský sbor Netáta a Cimbálová muzika Vlasty Grycové – u nás poprvé užijí tento název)

občerstvení

čtvrtek 5. června 2014 – PAMĚŤ

9.00 6. blok projekcí – „Sbírky“ (55 min.) (projekční sál)
Jak se láme světlo aneb Proč optika nesouvisí s opicí 0:10:39
Trať hledačů trilobitů 0:17:29
Betlémy v pohraničí – hledání Proboštovy a Wittigovy inspirace 0:20:07
Všemu světu na útěchu 0:03:27
Josef Opitz (1890--1963) 0:02:05

9.55 diskuse vedená lektory (20 min.)

10.15 7. blok projekcí – „Památky“ (75 min.)
Zámek Třebíč -- modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic 0:14:58
Obrazy z dějin křesťanství na území plzeňské diecéze 0:20:00 (kráceno, pův. 0:31:49)
Hradná cesta 0:21:05
Templárske legendy 0:20:00 (kráceno, pův. 0:41:19)

11.30 diskuse vedená lektory (20 min.)
11.50 přestávka na oběd

13.00 8. blok projekcí – „Historie“ (30 min.)
Pod ochranou Žerotínů 0:20:00 (kráceno, pův. 0:52:29)
Tenkrát ve Slavkově 0:05:21
Zámecké Napoleonské dny 2013 0:04:09

13.30 diskuse vedená lektory (20 min.)

13.50 9. blok projekcí – „Folklor“ (25 min.)
Keď sa fašank krátí 0:14:58
Úvaz slavnostního věnce ve Vlčnově 0:09:51

14.15 diskuse vedená lektory (20 min.)
14.35 10. blok projekcí – „Příroda“ (60 min.)
Oživlé tůně 0:29:56
Orlické hory. Království jelena lesního 0:20:00 (kráceno, pův. 0:44:52)
Modrásek -- král valašských motýlů 0:09:05

15.35 diskuse vedená lektory (20 min.)

15.55 přestávka (5 min.)

16.00 lektorský seminář s projekcí – režisér doc. MgA. Martin Štoll, Ph.D.
„Odbornost versus banalizace – zobrazení světa muzeí a muzejníků ve filmu“ (60 min.)

17.00 lektorský seminář s projekcí – dramaturg prof. Mgr. Jan Gogola
„Od nápadu ke scénáři“ (60 min.)

18.00 přestávka

20.00 „Černý Janek 2014“ – udělení ceny poroty, ceny diváků a příp. čestných uznání
– hudební doprovod Marek Gonda (výrobce etnických dechových hudebních nástrojů)
-- cca 20.15 projekce oceněných filmů (nová třída)
-- cca 21.00 večer u cimbálu CM Olšava, Marek Gonda s pohoštěním
občerstvení
(v nové třídě projekce dle výběru účastníků – celé verze 4 krácených filmů, filmy z projekčních bloků, příp. z Videotéky Musaionfilmu – viz net)

pátek 6. června 2014 – STARÉ A NOVÉ

9.00 11. blok projekcí – „Internet“ (25 min.) (projekční sál)
Národní muzeum on YouTube 0:09:55
Muzeum umění Olomouc on YouTube 0:10:00
Muzeum města Ústí nad Labem na YouTube 0:03:30

9.25 diskuse vedená lektory (20 min.)
9.45 12. blok projekcí – „Animace“ (20 min.)
Svět tajemných Baltů 0:11:28
Workshop FAM 0:07:17

10.05 komentář k animaci – PhDr. Blanka Petráková (MJVM Zlín)

10.20 diskuse vedená lektory (20 min.)
10.40 13. blok projekcí – „Archiv“ (30 min.)
Pod značkou Baťa 0:14:55
Filmy H+Z 0:17:27

11.10 diskuse vedená lektory (20 min.)
11.30 přednáška s projekcí – Mgr. J. Šlaisová (Škola audiovizuální tvorby IMPULS)
„Studentské filmy“ (60 min.)
12.30 ukončení

18.00 „Ozvěny Musaionfilm 2014“
projekce oceněných a zajímavých filmů pro veřejnost
v Kině Máj (Uherský Brod) – cca do 20.00
Vzhledem k množství filmů budou začátky projekčních bloků striktně dodržovány.
změna programu vyhrazena

(aktualizace 28. května 2014)