příspěvková organizace Ministerstva kultury

Musaionfilm 2014program 17. ročníku přehlídky muzejních filmů
UHERSKÝ BROD, Muzeum Jana Amose Komenského
středa 4. června 2014 – PORTRÉTY

9.00 prezence v muzeu, anketní lístky (přízemí budovy expozice – tzv. „stará třída“ – u lisu)

9.30 film Dělnice Provodovská
– zahájení (tzv. „nová třída“ – projekční sál přehlídky)
– vernisáž výstavy Věda je krásná (krátký projekční blok)

9.35 1. blok projekcí – „Velká válka v muzejních filmech“ (k tématu AMG 2014, 40 min.)
Pojďte dál, ukážu vám vobrtlík... 0:19:00
Stoleté vzpomínky. Jan Nitka (*1906) 0:21:46

10.15 diskuse vedená lektory (20 min.)

10.35 2. blok projekcí – „Umělci minulosti“ (60 min.)
Kotěra. Po stopách moderny… 0:16:10
Jan Kubelík. Geniální houslista 0:21:03
Zdenko Feyfar -- neznámý i známý 0:22:47

11.35 diskuse vedená lektory (20 min.)

11.55 přestávka na oběd

13.00 3. blok projekcí – „Umělci současnosti“ (45 min.)
Milan Dobeš – cyklus CEAD dokumentů 0:22:08
Magdalena Jetelová – autorka prostorových instalací, sochařka (projekt CEAD) 0:21:00

13.45 diskuse vedená lektory (20 min.)

14.05 4. blok projekcí – „Romové“ (45 min.)
V provazech ringu 0:26:25
Bojovníci z Karviné 0:15:58

14.50 diskuse vedená lektory (20 min.)

15.10 5. blok projekcí – „Osudy“ (55 min.)
Druhé Vojvodovo: myslet obrazem 0:34:02
Život je pes 0:21:00
16:05 diskuse vedená lektory (20 min.)
16.25 přestávka (5 min.)

16.30 lektorský seminář s projekcí – režisér prof. Mgr. R. Adler (KDT FAMU)
„Portrétní dokument jako esej“ (90 min.)
18.00 přestávka

20.00 „Milostné zpívání“ – kulturní program v atriu (sloupovém sále) muzea
účinkují: Vlasta Grycová, ženský sbor Netáta a Cimbálová muzika Vlasty Grycové – u nás poprvé užijí tento název)

občerstvení

čtvrtek 5. června 2014 – PAMĚŤ

9.00 6. blok projekcí – „Sbírky“ (55 min.) (projekční sál)
Jak se láme světlo aneb Proč optika nesouvisí s opicí 0:10:39
Trať hledačů trilobitů 0:17:29
Betlémy v pohraničí – hledání Proboštovy a Wittigovy inspirace 0:20:07
Všemu světu na útěchu 0:03:27
Josef Opitz (1890--1963) 0:02:05

9.55 diskuse vedená lektory (20 min.)

10.15 7. blok projekcí – „Památky“ (75 min.)
Zámek Třebíč -- modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic 0:14:58
Obrazy z dějin křesťanství na území plzeňské diecéze 0:20:00 (kráceno, pův. 0:31:49)
Hradná cesta 0:21:05
Templárske legendy 0:20:00 (kráceno, pův. 0:41:19)

11.30 diskuse vedená lektory (20 min.)
11.50 přestávka na oběd

13.00 8. blok projekcí – „Historie“ (30 min.)
Pod ochranou Žerotínů 0:20:00 (kráceno, pův. 0:52:29)
Tenkrát ve Slavkově 0:05:21
Zámecké Napoleonské dny 2013 0:04:09

13.30 diskuse vedená lektory (20 min.)

13.50 9. blok projekcí – „Folklor“ (25 min.)
Keď sa fašank krátí 0:14:58
Úvaz slavnostního věnce ve Vlčnově 0:09:51

14.15 diskuse vedená lektory (20 min.)
14.35 10. blok projekcí – „Příroda“ (60 min.)
Oživlé tůně 0:29:56
Orlické hory. Království jelena lesního 0:20:00 (kráceno, pův. 0:44:52)
Modrásek -- král valašských motýlů 0:09:05

15.35 diskuse vedená lektory (20 min.)

15.55 přestávka (5 min.)

16.00 lektorský seminář s projekcí – režisér doc. MgA. Martin Štoll, Ph.D.
„Odbornost versus banalizace – zobrazení světa muzeí a muzejníků ve filmu“ (60 min.)

17.00 lektorský seminář s projekcí – dramaturg prof. Mgr. Jan Gogola
„Od nápadu ke scénáři“ (60 min.)

18.00 přestávka

20.00 „Černý Janek 2014“ – udělení ceny poroty, ceny diváků a příp. čestných uznání
– hudební doprovod Marek Gonda (výrobce etnických dechových hudebních nástrojů)
-- cca 20.15 projekce oceněných filmů (nová třída)
-- cca 21.00 večer u cimbálu CM Olšava, Marek Gonda s pohoštěním
občerstvení
(v nové třídě projekce dle výběru účastníků – celé verze 4 krácených filmů, filmy z projekčních bloků, příp. z Videotéky Musaionfilmu – viz net)

pátek 6. června 2014 – STARÉ A NOVÉ

9.00 11. blok projekcí – „Internet“ (25 min.) (projekční sál)
Národní muzeum on YouTube 0:09:55
Muzeum umění Olomouc on YouTube 0:10:00
Muzeum města Ústí nad Labem na YouTube 0:03:30

9.25 diskuse vedená lektory (20 min.)
9.45 12. blok projekcí – „Animace“ (20 min.)
Svět tajemných Baltů 0:11:28
Workshop FAM 0:07:17

10.05 komentář k animaci – PhDr. Blanka Petráková (MJVM Zlín)

10.20 diskuse vedená lektory (20 min.)
10.40 13. blok projekcí – „Archiv“ (30 min.)
Pod značkou Baťa 0:14:55
Filmy H+Z 0:17:27

11.10 diskuse vedená lektory (20 min.)
11.30 přednáška s projekcí – Mgr. J. Šlaisová (Škola audiovizuální tvorby IMPULS)
„Studentské filmy“ (60 min.)
12.30 ukončení

18.00 „Ozvěny Musaionfilm 2014“
projekce oceněných a zajímavých filmů pro veřejnost
v Kině Máj (Uherský Brod) – cca do 20.00
Vzhledem k množství filmů budou začátky projekčních bloků striktně dodržovány.
změna programu vyhrazena

(aktualizace 28. května 2014)

BRÁNY NAŠEHO MUZEA JSOU OTEVŘENY

zároveň s výstavou ,,Lidové a jiné motivy na liturgickém textilu".


 

Mimořádné opatření v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19.

Při vstupu do vnitřních prostor našeho muzea je nutné

dodržení všech současných protiepidemických opatření.

Ochrana dýchacích cest RESPIRÁTOREM, ROZESTUPY, DEZINFEKCE rukou.

Děkujeme za pochopení.

 

 

 

Při vstupu není vyžadován test na covid-19.

 


 

 

„J S M E   M U Z E U M   Z O D P O V Ě D N É   A   B E Z P E Č N É“

 

A   K   T   U   Á   L   N   Ě : NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD | PROVOZ KNIHOVNY od 8. 6.


virtuální návštěva muzea on-line / ZDE

 

2020–2022 Národní oslavy výročí Jana Amose Komenského


 

 


Z A S Í L ÁN Í    N O V I N E K   M A I L E M – ZDE

 

M  u  z  e  j  n  í     k  a  v  á  r  n  a

 

 

kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

CENÍK kopírovaného materiálu

měsíční pozvánky 2020:

ČERVEN

info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program

Všeob. obch. podmínky (e-shop)
Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY
Koncepce sbírkotvorné činnosti MJAKUB 2021–2025

Koncepce rozvoje MJAKUB 2019–2023

Veřejné zakázky

GDPR

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999