příspěvková organizace Ministerstva kultury

Musaionfilm 2016

 

S PREZENTACÍ VÍTĚZNÝCH FILMŮ MEZINÁRODNÍ MUZEJNÍ PŘEHLÍDKY AVICOM

FIAMP 2015:

 

 

 

 

19. ročník přehlídky muzejních filmů

7.–9. června 2016 / areál muzea

 

PŘIHLÁŠKY – OSOBNÍ ÚČAST

 

 

PROGRAM

ZMĚNA VYHRAZENA

 

úterý 7. června


12.00–13.00 prezence účastníků a lektorů

13.00–13.05 zahájení

13.05–13.15 prezentace Musaionfilm v zahraničí / Budapešť, Moskva (2015)

13.15–13.50 projekční blok Muzea, expozice, výstavy, akce...

 

Civitas Carolina aneb stavitelství doby Karla IV.

Klenotnica Oravského hradu

Muzeum romské kultury

Dny Komenského 2015

Provádíš tady ty, nebo já?

Pražské biografy

 

13.50–14.10 diskuse

14.10–14.40 projekční blok Rekonstrukce

 

Hanácká svajba

Starý mlýn a jeho nový mlynář

 

14.40–15.00 diskuse

15.00–15.30 přestávka

15.30–17.00 lektorský seminář s projekcí Co je to filmová řeč / prof. Rudolf Adler

17.00–18.00 komentovaná projekce Reminiscence / Václav Hron

 

18.00 zahajovací program pro účastníky přehlídky / přátelské posezení v atriu muzea s grilováním (do 21.00 hodin)

 

středa 8. června

 

9.00–10.20 projekční blok Portréty

 

Emanuel Ranný

A možná přijede na koze

Géza Perneczky

Jakub Jan Ryba dětskýma očima

Stanislav Bodorík

Ľubomír Párička


10.20–10.40 diskuse

10.40–11.25 projekční blok Doprovodné filmy

 

O čem se nemluví aneb Jak se u Poupětů snědla bábovka...

Detektivní případ Cyrila Čerešňáka

Eoarchean – Pleistocene


11.25–11.45 diskuse

 

13.15–13.50 projekční blok Masopust

 

Fašank v Korytné

Skakúni v Komni

Bobkovníci v Bystřici pod Lopeníkem


13.50–14.10 diskuse

14.10–16.45 projekční blok Televizní tvorba

 

Sen o Kuksu

Tradice Bílých Karpat

Slovácká suita


16.45–17.00 diskuse

17.30–19.00 komentovaná projekce FIAMP Budapest 2015 / ICOM – ukázky vítězných filmů mezinárodní přehlídky muzejní audiovize – prezentuje Dr. János Tari, prezident komitétu AVICOM

 

19.00–22.00 kulturní program

Komenského vinohrady

ochutnávka vín z původních viničných tratí rodiny Komenských

Cimbálová muzika Ohnica z Uherského Hradiště s primášem Janem Mudrákem

Ženský sbor Čerešňa z Újezdce u Luhačovic

 

čtvrtek 9. června

 

9.00–11.00 projekce filmu Všichni mají pravdu? Karel Floss a ti druzí / FAMU

11.00–12.00 diskuse za přítomnosti režisérky a pozvaných aktérů dokumentárního filmu

 

13.15–13.45 předání ocenění Černý Janek 2016

autor ceny – řezbář Karel Táborský

ukončení přehlídky

 

13.45 projekce oceněných filmů Ozvěny Musaionfilmu 2016 (1) (do 15.00 hodin)

 


Soubory ke stažení:
 • 
PŘIHLÁŠENÉ FILMY (anotace)  (pdf, 988 kB), 06.06.2016, 15:40
 • 
FIAMP 2015 (oceněné filmy)  (pdf, 390 kB), 06.06.2016, 15:40
 • 
POROTA Musaionfilmu 2016  (pdf, 266 kB), 06.06.2016, 15:44

MUSAIONFILM

 

REKONSTRUKCE EXPOZICE – 3. etapa

Dne 20. září 2021 se rozloučíme se současnou expozicí „Jan Amos Komenský lidstvu",

která důstojně provázela návštěvníky od roku 1992. Za téměř 30 let jejího trvání se do expozice

zasahovalo minimálně, nyní však nadešel čas pro dokončení rekonstrukce prostor muzea,

obměnu vystavených sbírek i koncepčního řešení.

Ostatní části muzea – Stará škola, Informatorium, Starožitnosti Uherskobrodska i krátkodobé výstavy –

budou po celou dobu rekonstrukce otevřeny jako obvykle.

Děkujeme Vám za přízeň a uděláme vše pro to, abychom Vás 28. března 2022,

v den 430. výročí narození Jana Amose, slavnostně přivítali v novém.

 

 

Návštěvní řád


virtuální návštěva muzea on-line / ZDE

 

2020–2022 Národní oslavy výročí Jana Amose Komenského


 

 


zasílání novinek – ZDE

Muzejní kavárna

 

 

kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

CENÍK kopírovaného materiálu

měsíční pozvánky 2020:

ČERVEN

info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program

Všeob. obch. podmínky (e-shop)
Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY
Koncepce sbírkotvorné činnosti MJAKUB 2021–2025

Koncepce rozvoje MJAKUB 2019–2023

Veřejné zakázky

GDPR

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999