příspěvková organizace Ministerstva kultury

Muzejní centrum digitalizace audiovizuálních záznamů (MC DAZ)

Muzejní centrum digitalizace audiovizuálních záznamů (MC DAZ)

 

Muzejní centrum digitalizace audiovizuálních záznamů bylo iniciováno v září 2022 na základě dotační výzvy Ministerstva kultury ČR v rámci Národního plánu obnovy. Začátkem roku 2023 byla dotace schválena a v průběhu roku vyčerpána na pořízení technického vybavení, služby a úpravu pracovny pro digitalizaci. V současné době (jaro 2024) probíhá instalace zařízení, dokončování úprav pracovny a archivní prostory. Zároveň probíhají digitalizační práce na tomto pracovišti (spolupráce se Slezskou univerzitou v Opavě) a zpracování zakázky z Filmových laboratoří Zlín a. s. Probíhá také průzkum právních podmínek pro zveřejňování digitalizátů a příprava projekcí pro veřejnost.

 

Digitalizace je zaměřena na filmy úzkých formátů 8 mm až 16 mm, videokazety a magnetofonové pásky.

 

Jen ve vlastním muzeu má centrum k digitalizaci cca 170 filmů (35, 16 a 8 mm), stovky videokazet (VHS, S-VHS, miniDV, DVCAM a další) a desítky audiozáznamů (MC kazety, pásky, gramofonové desky) dokumentující regionální i nadregionální události a fenomény od 40. let XX. století do prvního desetiletí století současného. Probíhá jednání s dalšími přispěvateli do audiovizuálního archivu centra.

 

V současné době je zpracováno 64 položek (filmy).

 

Pro skenování filmů byl pořízen filmový skener s průběžným posuvem filmu od nizozemské firmy FilmFabriek HDS+ s možností skenování do rozlišení 5,3 K ve 12 bitové hloubce včetně zvukových stop. K archivaci je určena technologie LTO.

 

Pověřeným odpovědným pracovníkem je MgA. Aleš Kapsa (kapsa@mjakub.cz) (-ak-).

 

17. dubna 2024

zpracoval -ak-

 

Muzejní centrum digitalizace audiovizuálních záznamů (MC DAZ)Muzejní centrum digitalizace audiovizuálních záznamů (MC DAZ)Muzejní centrum digitalizace audiovizuálních záznamů (MC DAZ)