příspěvková organizace Ministerstva kultury

MUZEUM ON-LINE

EXPOZICE

KOMENSKÝ LIDSTVU – Labyrinty, Stará škola, Informatorium

VIRTUÁLNÍ NÁVŠTĚVA MUZEA ON-LINE


více informací

VÝSTAVY

UHERSKÝ BROD 1019–2019

VIRTUÁLNÍ NÁVŠTĚVA MUZEA ON-LINE


více informací

SBÍRKY

ZA NEJZAJÍMAVĚJŠÍMI EXPONÁTY S KURÁTORY PODSBÍREK MUZEA

VIRTUÁLNÍ NÁVŠTĚVA MUZEA ON-LINE


více informací

JAN AMOS KOMENSKÝ

Labyrint světa a ráj srdce (film), Zpráva kratičká o morním nakažení (slovo), Labyrinty a raje Jána Amosa (inscenace)

VIRTUÁLNÍ NÁVŠTĚVA MUZEA ON-LINE


více informací

NÁRODOPIS

Řemeslo jak vyšité (vizuální návody tradičního šití a vyšívání na Slovácku)

VIRTUÁLNÍ NÁVŠTĚVA MUZEA ON-LINE


více informací

VIDEA

Tradice Uherskobrodska, přednášky, koncerty a další

VIRTUÁLNÍ NÁVŠTĚVA MUZEA ON-LINE


více informací

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

facebook, twitter, youtube, issuu

VIRTUÁLNÍ NÁVŠTĚVA MUZEA ON-LINE


více informací

MUZEA a GALERIE

Příspěvkové organizace a kultura za časů koronaviru

VIRTUÁLNÍ NÁVŠTĚVY MUZEÍ ON-LINE


více informací

ZDARMA

volný vstup, průkazky


více informací

VSTUPNÉ

platné vstupné od 2. ledna 2019


více informací

SLEVY

ZTP, ZTP/P, EU Disability Card


více informací

OTVÍRACÍ DOBA

KDY JE: otevřeno, volný vstup, zavřeno


více informací 


Mimořádné opatření v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19.
Od 1. září 2020 při vstupu do všech vnitřních prostor našeho muzea je nutná
ochrana dýchacích cest ROUŠKOU.
Děkujeme za pochopení.

 

 

„J S M E   M U Z E U M   Z O D P O V Ě D N É   A   B E Z P E Č N É“

 

A   K   T   U   Á   L   N   Ě : NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD | PROVOZ KNIHOVNY od 8. 6.


virtuální návštěva muzea on-line / ZDE

 

2020–2022 Národní oslavy výročí Jana Amose Komenského


 


Z A S Í L ÁN Í    N O V I N E K   M A I L E M – ZDE

 

M  u  z  e  j  n  í     k  a  v  á  r  n  a

 

 

kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

CENÍK kopírovaného materiálu

měsíční pozvánky 2020:

ČERVEN

info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program

Všeob. obch. podmínky (e-shop)
Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY

Koncepce rozvoje MJAKUB 2019–2023

Veřejné zakázky

GDPR

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999