příspěvková organizace Ministerstva kultury

Národní elektronický nástroj (NEN)


Portál NEN

Národní elektronický nástroj (NEN) je komplexní elektronický nástroj pro administraci a zadávání veřejných zakázek a koncesí pro všechny kategorie veřejných zakázek a všechny kategorie zadavatelů, vč. sektorových. NEN podporuje všechny rozsahy elektronizace od evidence zadávacích řízení po plně elektronické postupy.

 

NEN umožní provázání na interní systémy zadavatelů i dodavatelů či systémy e-Governmentu v ČR. Plně podpoří plánovací aktivity, neboť často bude využíván pro veřejné zakázky realizované v rámci dlouhodobých investičních projektů.

 

Národní elektronický nástroj (NEN)

 

odkaz – NEN