příspěvková organizace Ministerstva kultury

Národopisná truhlice

celoroční program | určeno pro žáky ZŠ

délka programu: 45–90 min.

vstupné: 30 Kč za žáka / ped. doprovod zdarma

 

[TISKOVÁ ZPRÁVA na stránce ministerstva kultury ČR – zde]


Národopisná truhliceV tomto programu jsou žáci seznámení s národopisem Uherskobrodska, s životem jejich předků, vybaveností tehdejších domácností a krojovou bohatostí zdejšího regionu, jeho specifiky a rozdíly mezi oděvy vesnickými a měšťanskými. Poznají, jaký byl rozdíl mezi bydlením na vesnici a ve městě, co všechno obnášel život na vesnici. V programu je zahrnuto: lidová architektura, fotografie s obsahem lidové architektury a oděvů z doby kolem roku 1900, obrazy, selská keramika, nábytek, selská jizba, výšivky, kroje a dobové oděvy Uherskobrodska. Je to ukázka života našich předků od narození až po konec životní cesty se vším co v životě potřebovali, s čím pracovali a jak vše tehdy vypadalo. Jak vyráběli hrníčky, džbánky, jaké byly jejich hudební nástroje, jak a čím zpracovávali úrodu sklizenou z polí, například obilí a jeho následné zpracování, které je vysvětleno na unikátní zmenšenině velkého mlýna. Dále si žáci mohou prohlédnout některé pracovní nářadí a nástroje, které se používalo v dřívějších dobách…

 

Žáci si mohou vyzkoušet nejen, jak se různé krojové součásti oblékaly a nosily, ale také jak se vyráběly, vyzkouší si vlastní jednoduchou výšivku, tkaní na malém ručním tkalcovském stavu, ruční skládání krojové sukně ,,šorce“, nebo se pokusí správně zařadit krojové oděvy do okolních lokalit, se správnou lidovou architekturou. Žáci se například dozví jak se zpracovává len, konopí nebo ovčí vlna. Dokonce si v tomto programu budou moci prakticky vyzkoušet některé z mnoha prací, které byly zapotřebí při samotném zpracování, např. ovčí vlny. Vyzkouší si česání samotného rouna, předení na kolovrátku nebo spřádání vlny na vřetánku, skládání šorce, pletení saku, pletení zimních „PALIŠOCHŮ“ na speciální formě, nebo zajímavé barvení ovčího česance suchou metodou.

 

Žáci budou seznámeni s mnohými starými názvy, jako jsou například PLSTĚNÍ, HALENA, PRUCLEK, LAJBL, SAK, PRÝMEK, CIHLIČKA, již zmiňované PALIŠOCHY, ČAPEC, RUKÁVCE. Žákům bude vysvětlena i funkčnost jedinečných, zajímavých a neobyčejných „strojů“, technických a pracovních pomůcek, které naši předkové používali při zpracování materiálů k výrobě různých oděvních součástek, například PRÝMKOVAČ, MOTAČISKO HADUÓV…

 

Nakonec si žáci mohou vyzkoušet i roli etnografa a jeho důležitou práci.Dle zájmu je možno zhlédnout zajímavý 20 minutový dokumentární film z produkce našeho muzea „BŘEZOVSKÁ NEVĚSTA“ oceněný několika festivalovými cenami v České republice i mimo ni. V tomto dokumentu je představen kroj nevěsty z Březové a jak vzniká jeho rekonstrukce, kterou provedla kurátorka současné výstavy Veronika Provodovská.

 

Národopisná truhlice

 

REZERVACE PROGRAMU

 

Robert Provodovský

muzejní pedagog

produkční

provodovsky@mjakub.cz

603 370 227 | 572 632 288 linka 203

 

 ŠKOLA HROU | NÁZORNOST | OPAKOVÁNÍ | STUPŇOVITÉ POZNÁVÁNÍ | TITĚRKY | DIDAKTIKA | SROZUMITELNOST

 

 

J. A. Komenský:

 

Školy mají být pravými dílnami moudrosti a lidskosti a nikoliv robotárnami.

 

Nad zlato dražší klenot jest dítě, ale nad sklo křehčí. Snadno se mu může ublížiti a škoda odtud nesmírná.

 

Jako je celému lidskému pokolení celý svět školou, od počátku věků až do konce, tak i každému člověku je jeho věk školou, od kolébky až do hrobu.

 

Je třeba zahřívat srdce k lásce a vroucnosti… A to se děje nejlépe zpěvem dětí a dospělých.

 

Učitelé musí být přesvědčeni, že jsou na vysokém místě důstojnosti a že jim byl svěřen vznešený úřad, nad nějž není pod sluncem většího.

  


Soubory ke stažení:
 • 
MUZEUM ŠKOLÁM 2018 (pdf)  (pdf, 9.4 MB), 02.03.2018, 14:19