příspěvková organizace Ministerstva kultury

STUDIA COMENIANA ET HISTORICA

 

Reviewed journal of comeniology, history of 16th–18th century and regional history of Moravian-Slovak border region

 

Issue No. 101–102 XLIX/2019 in preparation, expected publication date: autumn 2020.


You are welcome to send in you contributions for the issue No. 103–104 L/2020. Deadline: September 30, 2020.

Current issue

Studia Comeniana et historica 99–100 XLVIII/2018

CONTENTS I CONTRIBUTORS:

 

Kateřina Smyčková, The Concept of Sacred Bohemia in the Work of J. I. Dlouhoveský I summary

 

Aneta Kubalová, Politics of the Leipzig Colloquy Reflected in the Sermons of Lutheran

Theologican I summary

 

Olga Chadaeva, Visions of Universe in Theological Works of Ruthenian Authors in the Seventeenth
Century: Kyrylo Tranquilliion Stavrovetsky and Simeon Polotsky I summary

 

Adéla Rádková, “I am an American in My Principles.” Hume and the Americans of the Revolutionary Generation I summary

 

 

Previous issues (contents in pdf)


 

 

You can buy the journal in our e-shop.

 Contact: pospisilova@mjakub.cz

 

 

Mimořádné opatření v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19.
Od 1. září 2020 při vstupu do všech vnitřních prostor našeho muzea je nutná
ochrana dýchacích cest ROUŠKOU.
Děkujeme za pochopení.

 

 

„J S M E   M U Z E U M   Z O D P O V Ě D N É   A   B E Z P E Č N É“

 

A   K   T   U   Á   L   N   Ě : NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD | PROVOZ KNIHOVNY od 8. 6.


virtuální návštěva muzea on-line / ZDE

 

2020–2022 Národní oslavy výročí Jana Amose Komenského


 


Z A S Í L ÁN Í    N O V I N E K   M A I L E M – ZDE

 

M  u  z  e  j  n  í     k  a  v  á  r  n  a

 

 

kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

CENÍK kopírovaného materiálu

měsíční pozvánky 2020:

ČERVEN

info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program

Všeob. obch. podmínky (e-shop)
Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY
Koncepce sbírkotvorné činnosti MJAKUB 2021–2025

Koncepce rozvoje MJAKUB 2019–2023

Veřejné zakázky

GDPR

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999