příspěvková organizace Ministerstva kultury

Nové archeologické objevy v Uherském Brodě

Archeologpvé nalezli v Uherském Brodě na křižovatce ulic Komenského a U Sboru vstup do suterénu středověkého domu a v něm unikátní soubor dětských hraček.

 

foto: Mgr. Tomáš Chrástek (Slovácké muzeum, archeologické oddělení)

 

přednáška v muzeu

15. dubna 2016, 17.00 (pátek)

vstupné 20 Kč

 

velkoplošné

PROMÍTÁNÍ FOTOGRAFIÍ OBJEVŮ

ve vysokém rozlišení

 

V souvislosti s výstavbou polyfunkčního domu firmy ACM INVESTING, spol. s.r.o. v Uherském Brodě, na křižovatce ulic Komenského / U Sboru, došlo při provádění zemních prací k narušení archeologických situací.

 

V celkovém měřítku se jedná o unikátní archeologické situace, které doplňující naše poznání o vývoji sídelní struktury v rámci intravilánu královského města Uherský Brod. V roce 2015 pak proběhl ještě jeden menší záchranný archeologický výzkum, a to na Hradním náměstí, kde se při výstavbě jiného polyfunkčního domu podařilo zdokumentovat několik zajímavých stratigrafických situací.

 

z textu k výzkumu 

ČLÁNEK VE SLOVÁCKÉM DENÍKU (odkaz)

 

Mimořádné opatření v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19.
Od 1. září 2020 při vstupu do všech vnitřních prostor našeho muzea je nutná
ochrana dýchacích cest ROUŠKOU.
Děkujeme za pochopení.

 

 

„J S M E   M U Z E U M   Z O D P O V Ě D N É   A   B E Z P E Č N É“

 

A   K   T   U   Á   L   N   Ě : NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD | PROVOZ KNIHOVNY od 8. 6.


virtuální návštěva muzea on-line / ZDE

 

2020–2022 Národní oslavy výročí Jana Amose Komenského


 


Z A S Í L ÁN Í    N O V I N E K   M A I L E M – ZDE

 

M  u  z  e  j  n  í     k  a  v  á  r  n  a

 

 

kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

CENÍK kopírovaného materiálu

měsíční pozvánky 2020:

ČERVEN

info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program

Všeob. obch. podmínky (e-shop)
Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY
Koncepce sbírkotvorné činnosti MJAKUB 2021–2025

Koncepce rozvoje MJAKUB 2019–2023

Veřejné zakázky

GDPR

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999