příspěvková organizace Ministerstva kultury

Nové archeologické objevy v Uherském Brodě

Archeologpvé nalezli v Uherském Brodě na křižovatce ulic Komenského a U Sboru vstup do suterénu středověkého domu a v něm unikátní soubor dětských hraček.

 

foto: Mgr. Tomáš Chrástek (Slovácké muzeum, archeologické oddělení)

 

přednáška v muzeu

15. dubna 2016, 17.00 (pátek)

vstupné 20 Kč

 

velkoplošné

PROMÍTÁNÍ FOTOGRAFIÍ OBJEVŮ

ve vysokém rozlišení

 

V souvislosti s výstavbou polyfunkčního domu firmy ACM INVESTING, spol. s.r.o. v Uherském Brodě, na křižovatce ulic Komenského / U Sboru, došlo při provádění zemních prací k narušení archeologických situací.

 

V celkovém měřítku se jedná o unikátní archeologické situace, které doplňující naše poznání o vývoji sídelní struktury v rámci intravilánu královského města Uherský Brod. V roce 2015 pak proběhl ještě jeden menší záchranný archeologický výzkum, a to na Hradním náměstí, kde se při výstavbě jiného polyfunkčního domu podařilo zdokumentovat několik zajímavých stratigrafických situací.

 

z textu k výzkumu 

ČLÁNEK VE SLOVÁCKÉM DENÍKU (odkaz)

 

REKONSTRUKCE EXPOZICE – 3. etapa

Dne 20. září 2021 se rozloučíme se současnou expozicí „Jan Amos Komenský lidstvu",

která důstojně provázela návštěvníky od roku 1992. Za téměř 30 let jejího trvání se do expozice

zasahovalo minimálně, nyní však nadešel čas pro dokončení rekonstrukce prostor muzea,

obměnu vystavených sbírek i koncepčního řešení.

Ostatní části muzea – Stará škola, Informatorium, Starožitnosti Uherskobrodska i krátkodobé výstavy –

budou po celou dobu rekonstrukce otevřeny jako obvykle.

Děkujeme Vám za přízeň a uděláme vše pro to, abychom Vás 28. března 2022,

v den 430. výročí narození Jana Amose, slavnostně přivítali v novém.

 

 

Návštěvní řád


virtuální návštěva muzea on-line / ZDE

 

2020–2022 Národní oslavy výročí Jana Amose Komenského


 

 


zasílání novinek – ZDE

Muzejní kavárna

 

 

kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

CENÍK kopírovaného materiálu

měsíční pozvánky 2020:

ČERVEN

info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program

Všeob. obch. podmínky (e-shop)
Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY
Koncepce sbírkotvorné činnosti MJAKUB 2021–2025

Koncepce rozvoje MJAKUB 2019–2023

Veřejné zakázky

GDPR

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999