příspěvková organizace Ministerstva kultury

Nové archeologické objevy v Uherském Brodě

Archeologpvé nalezli v Uherském Brodě na křižovatce ulic Komenského a U Sboru vstup do suterénu středověkého domu a v něm unikátní soubor dětských hraček.

 

foto: Mgr. Tomáš Chrástek (Slovácké muzeum, archeologické oddělení)

 

přednáška v muzeu

15. dubna 2016, 17.00 (pátek)

vstupné 20 Kč

 

velkoplošné

PROMÍTÁNÍ FOTOGRAFIÍ OBJEVŮ

ve vysokém rozlišení

 

V souvislosti s výstavbou polyfunkčního domu firmy ACM INVESTING, spol. s.r.o. v Uherském Brodě, na křižovatce ulic Komenského / U Sboru, došlo při provádění zemních prací k narušení archeologických situací.

 

V celkovém měřítku se jedná o unikátní archeologické situace, které doplňující naše poznání o vývoji sídelní struktury v rámci intravilánu královského města Uherský Brod. V roce 2015 pak proběhl ještě jeden menší záchranný archeologický výzkum, a to na Hradním náměstí, kde se při výstavbě jiného polyfunkčního domu podařilo zdokumentovat několik zajímavých stratigrafických situací.

 

z textu k výzkumu 

ČLÁNEK VE SLOVÁCKÉM DENÍKU (odkaz)