příspěvková organizace Ministerstva kultury

Numizmatika
NumizmatikaNumizmatika

 

NumizmatikaNumizmatická podsbírka uchovávaná v Muzeu Jana Amose Komenského v Uh. Brodě je rozsáhlým celkem zahrnujícím mincovní platidla a bankovky v časovém rozmezí od 2. století před Kristem až po současnost. Základ tohoto souboru vznikl již před založením muzea jako soukromá sbírka mincí pozdějšího správce a kurátora sbírek muzea Jana Kučery, který ji se vznikem této instituce daroval do jejího majetku. Tento základ byl i nadále nesystematicky rozšiřován zejména v 19. a v prvních desetiletích 20. století z četných darů, v ojedinělých případech pak z nálezů při archeologických výzkumech prováděných na Uherskobrodsku. Proto podstatnou část podsbírky dodnes tvoří nálezy mincí z Uherského Brodu a jeho nejbližšího okolí. Menší část podsbírky tvoří mincovní a papírová platidla pocházející z ojedinělých nákupů prováděných v letech 1950 – 1990. V současnosti celá numizmatická podsbírka územně zahrnuje mincovní i papírová platidla, která byla v oběhu na území Evropy ve shora naznačeném údobí. V převážné většině tvoří sbírku mince, menší část je tvořena bankovkami, v ojedinělých případech jsou zastoupeny známky a žetony. Nejstarší antické období je zastoupeno několika mincemi pocházejícími z období římské republiky a nepočetným souborem mincí římských císařů. Raný středověk je mimo jiné v podsbírce prezentován hromadným nálezem mincí denárového období z let vlády Vratislava II. a údělných knížat Konráda Brněnského a Oty Olomouckého, vrcholný středověk brakteáty Přemysla II. Otakara a groši Jana Lucemburského, Karla IV., Václava IV. a Vladislava II. Raný novověk je prezentován převážně oběživem tolarového měnového systému užívaným převážně na území habsburského soustátí a přilehlých německých států. Z období nejnovějšího jsou do podsbírky začleněny rovněž mince a v menší míře i bankovky konvenční a rakouské měny, rakouské korunové měny, československé korunové měny, výjimečně jsou zastoupeny měny jiných států zejména balkánských, Ruska, Itálie, Francie atd. Materiál zastoupený v podsbírce: měď, hliník, nikl, stříbro, zlato a jejich poměrové slitiny s jinými kovy.


ČR, 1000 Kč (1993), aversVratislav II., denár (1061-1092), aversFerdinand I., tolar, bez datace, aversFerdinand I., tolar, bez datace, reversFerdinand I., tolar, bez datace, aversFerdinand III., dukát (1651), aversRudolf II., dukát (1604), reversLeopold I., tolar (1705), aversLeopold I., tolar (1705), reversČSR, 5000 Kč (1920), aversSlovensko, 1000 Sk (1940), aversRakousko, 50 zl. (1806), aversRakousko, 10 zl. (1825), aversUSA, stát Georgia, 1 dolar (1858), aversRakousko, 10 zl. (1858), aversRakousko-Uhersko, 1000 K (1902), aversUhersko, vzor 100 Frt. bankovky (1848), aversČSR, 100 Kč (1944), avers