příspěvková organizace Ministerstva kultury

O festivalu Fašank ve Strání

 

FESTIVAL MASOPUSTNÍCH TRADIC festival pořádá obec Strání a SPOKOS Strání za odborné spolupráce Muzea J.A.Komenského v Uherském Brodě a finančního přispění Ministerstva kultury ČR

 

Od r. 1987 pořádá obec Strání na Uherskobrodsku Festival masopustních tradic FAŠANK. Každoročně je připravován nový ročník tohoto festivalu, na němž vždy účinkují domácí folklorní soubory a skupiny fašančárů od nejútlejších ročníků, hosté zastupující folklorní soubory České republiky i hosté zahraniční. Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě je již letitým odborným garantem festivalu a podílí se na něm programově i dokumentačně (viz Videotéka MJAKUB - videofilmy z jednotlivých ročníků).


Písemná zmínka o tomto tanci pochází z roku 1808, kdy náhodný cestovatel nadšeně vzpomíná: Před 24 lety viděl jsem některé z nich bravurně tančit u jejich vrchnosti na zámeckém nádvoří v Ostrohu u nich obvyklý zbojnický tanec se šavlemi. S těmito vražednými nástroji se směle a divoce honili dokola až krváceli a přitom chladnokrevně opovrhovali každou bolestí ..." POPELKA, P. Výroční obyčeje. In KAPINUS, M - UHER, J. - PASTRNEK, Josef et al. Strání, Vlastivědný sborník slovácké obce. Strání : Obecní úřad, 1992, s. 91.

 

(další bližší informace naleznete ZDE)

 

 


href="http://navrcholu.cz/"> src="http://c1.navrcholu.cz/hit?site=103957;t=lb14;ref=;jss=0"
width="14" height="14" alt="NAVRCHOLU.cz"
style="border:none" />

 

Mimořádné opatření v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19.
Od 1. září 2020 při vstupu do všech vnitřních prostor našeho muzea je nutná
ochrana dýchacích cest ROUŠKOU.
Děkujeme za pochopení.

 

 

„J S M E   M U Z E U M   Z O D P O V Ě D N É   A   B E Z P E Č N É“

 

A   K   T   U   Á   L   N   Ě : NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD | PROVOZ KNIHOVNY od 8. 6.


virtuální návštěva muzea on-line / ZDE

 

2020–2022 Národní oslavy výročí Jana Amose Komenského


 


Z A S Í L ÁN Í    N O V I N E K   M A I L E M – ZDE

 

M  u  z  e  j  n  í     k  a  v  á  r  n  a

 

 

kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

CENÍK kopírovaného materiálu

měsíční pozvánky 2020:

ČERVEN

info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program

Všeob. obch. podmínky (e-shop)
Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY
Koncepce sbírkotvorné činnosti MJAKUB 2021–2025

Koncepce rozvoje MJAKUB 2019–2023

Veřejné zakázky

GDPR

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999