příspěvková organizace Ministerstva kultury

O festivalu Fašank ve Strání

 

FESTIVAL MASOPUSTNÍCH TRADIC festival pořádá obec Strání a SPOKOS Strání za odborné spolupráce Muzea J.A.Komenského v Uherském Brodě a finančního přispění Ministerstva kultury ČR

 

Od r. 1987 pořádá obec Strání na Uherskobrodsku Festival masopustních tradic FAŠANK. Každoročně je připravován nový ročník tohoto festivalu, na němž vždy účinkují domácí folklorní soubory a skupiny fašančárů od nejútlejších ročníků, hosté zastupující folklorní soubory České republiky i hosté zahraniční. Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě je již letitým odborným garantem festivalu a podílí se na něm programově i dokumentačně (viz Videotéka MJAKUB - videofilmy z jednotlivých ročníků).


Písemná zmínka o tomto tanci pochází z roku 1808, kdy náhodný cestovatel nadšeně vzpomíná: Před 24 lety viděl jsem některé z nich bravurně tančit u jejich vrchnosti na zámeckém nádvoří v Ostrohu u nich obvyklý zbojnický tanec se šavlemi. S těmito vražednými nástroji se směle a divoce honili dokola až krváceli a přitom chladnokrevně opovrhovali každou bolestí ..." POPELKA, P. Výroční obyčeje. In KAPINUS, M - UHER, J. - PASTRNEK, Josef et al. Strání, Vlastivědný sborník slovácké obce. Strání : Obecní úřad, 1992, s. 91.

 

(další bližší informace naleznete ZDE)

 

 


href="http://navrcholu.cz/"> src="http://c1.navrcholu.cz/hit?site=103957;t=lb14;ref=;jss=0"
width="14" height="14" alt="NAVRCHOLU.cz"
style="border:none" />