příspěvková organizace Ministerstva kultury

Mezinárodní komeniologické kolokvium

Mezinárodní komeniologické kolokvium pořádá Muzeum J. A. Komenského ve spolupráci s přislušnými odbornými institucemi


 


 

Z historie kolokvií


Mezinárodní komeniologická kolokvia (dále jen MKK) odpovídají charakteru muzea – od roku 1957 zde pracovalo Komeniologické dokumentační středisko. Mělo soustřeďovat veškeré dokumenty komeniologického charakteru. Když přišel do Uherského Brodu komeniolog Pavel Floss, zakladatel MKK, měl k takto ambicióznímu projektu dobré zázemí. Uherský Brod se měl stát střediskem československého komeniologického bádání, programově nadnárodního. Proto i zde organizuje od roku 1971 pravidelná kolokvia s časopisem Studia Comeniana et historica, který měl být jejich publikačním fórem. Takto se otevřel široký prostor pro odborníky i z jiných disciplín, jako je literární historie, lingvistika, kulturní historie a samozřejmě filosofie. Tato multidisciplinarita je evidentní a je to snad nejcharakterističtější rys celého díla. Prof. Eduard Petrů, jeden z pravidelných účastníků kolokvií, při vzpomínce na jejich témata upozornil, že většinou bylo zvoleno tak, aby jeden z pohledů převažoval, avšak nevylučoval i ty ostatní. Byla to nesmírně moderní koncepce. K úspěchu kolokvií by však sotva stačilo pregnantně formulované téma; jejich jedinečnost spočívá především v účastnících. Nebyla to nikdy masová akce, ale těch několik osobností, badatelů, kteří dokázali spolu tvořivě komunikovat, jim dalo ráz velkoleposti. Byli to jak „čistí“ historikové jako Josef Polišenký a Josef Válka, literární historikové jako Jan Blahoslav Čapek a Milan Kopecký, filosofové – Robert Kalivoda, Stanislav Sousedík, bratři Flossové, lingvisté jako Jiří Daňhelka, teologové jako Amedeo Molnár, bibliografové jako Josef Brambora a mnozí další odborníci, mezi nimi např. Dagmar Čapková, Julie Nováková, Jaroslav Pánek, Martin Steiner, Věra Petráčková, Jaromír Červenka.

href="http://navrcholu.cz/"> src="http://c1.navrcholu.cz/hit?site=103957;t=lb14;ref=;jss=0"
width="14" height="14" alt="NAVRCHOLU.cz"
style="border:none" />

 

Mimořádné opatření v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19.
Od 1. září 2020 při vstupu do všech vnitřních prostor našeho muzea je nutná
ochrana dýchacích cest ROUŠKOU.
Děkujeme za pochopení.

 

 

„J S M E   M U Z E U M   Z O D P O V Ě D N É   A   B E Z P E Č N É“

 

A   K   T   U   Á   L   N   Ě : NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD | PROVOZ KNIHOVNY od 8. 6.


virtuální návštěva muzea on-line / ZDE

 

2020–2022 Národní oslavy výročí Jana Amose Komenského


 


Z A S Í L ÁN Í    N O V I N E K   M A I L E M – ZDE

 

M  u  z  e  j  n  í     k  a  v  á  r  n  a

 

 

kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

CENÍK kopírovaného materiálu

měsíční pozvánky 2020:

ČERVEN

info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program

Všeob. obch. podmínky (e-shop)
Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY

Koncepce rozvoje MJAKUB 2019–2023

Veřejné zakázky

GDPR

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999