příspěvková organizace Ministerstva kultury

Ochutnejte historickou hostinu 2015

veřejný doprovodný program výstavy Tržiště světa

 


 

Historická hostina


 

Ochutnejte Historickou hostinu!

 

Na vědomost se dává, všemu lidu dělnému, měšťanům i vám urozeným…

 

Jste srdečně zváni do muzea na Historickou hostinu! Můžete si ji vychutnat pohledem i chutí za každého počasí v sobotu 22. srpna 2015. Jedná se o program, připravovaný v rámci trvající výstavy historických kostýmů Tržiště světa, po němž má návštěvník odejít z muzea plný dojmů nejen vizuálních, ale tentokrát – jak doufají pořadatelé – také gurmetských, tedy labužnických. Program je plánován pro skupiny návštěvníků, kteří se zúčastní komentované prohlídky výstavy Tržiště světa o záludnostech historického odívání, načež budou veselou formou seznámeni s pravidly dobového stolování a způsoby trávení volného času v minulosti. A takto teoreticky vybavený a poučený návštěvník muzea taktéž přistoupí ke stolu hodovnímu, kde za zvuku živé loutny bude moci ochutnat dobrot nevídaných, paštik rozličných, zvířeny a ptactva upraveného po způsobech našich i burgundských… Autentický zážitek dobového hodování je zajištěn! První skupina začne hodovat v 16.00, druhá skupina v 18.00 a třetí skupina návštěvníků ve 20.00 v muzeu. Z organizačních důvodů, prosíme, rezervujte si místo předem. Emailem – na adresu hostina@mjakub.cz nebo si zajistěte místo zakoupením vstupenky na hostinu v předprodeji v pokladně muzea, případně na Městském informačním centru v Uherském Brodě. Vstupné je 50 korun v předprodeji, děti do 15 let mají vstup zdarma. POZOR – vstupné na místě bude 120 korun! Proto využijte možnosti předprodeje. Akci pořadatelsky zaštiťují Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě, Město Uherský Brod, autorský tým výstavy Tržiště světa (kostym.cz) a Šermířský Klub Uherský Brod. Účast přislíbili a laskavé svolení hostině udělili jeho nejjasnější císařské veličenstvo František I. Štěpán, vévoda lotrinský a velkovévoda toskánský a jeho překrásná choť Marie Terezie Amálie Kristýna, arcivévodkyně rakouská a královna uherská! -bh-

 

(P. S.: Recepty pokrmů zveřejňujeme na našich facebookových stránkách od 7. 8. 2015, 7.00)Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě

Město Uherský Brod a kostym.cz

ve spolupráci se Šermířským klubem Uherský Brod

 

Vás zvou v rámci Brodského kulturního léta 2015

na doprovodný program výstavy kostýmů Tržiště světa

Ochutnejte

HISTORICKOU HOSTINU!

v Muzeu J. A. Komenského v Uh. Brodě

 

SOBOTA 22. 8. 2015 16.00 | 18.00 | 20.00

 

s videopřednáškou

populárního spisovatele a historika

Vlastimila Vondrušky

vlastimilvondruska.cz

 

veselou formou budou představeny

historické oděvy 14.—19. století

(jejich záludnosti komentuje autorka exponátů)

pravidla dobového stolování

způsoby trávení volného času v minulosti

 

a konečně

hodovní stůl – paštiky, zvířena, ptactvo

v úpravách našich i burgundských

s živou loutnou a flétnou

 

účast přislíbili a laskavé svolení udělili

jeho nejjasnějšího císařského veličenstvo František I. Štěpán

vévoda lotrinský a velkovévoda toskánský

a jeho překrásná choť Marie Terezie Amálie Kristýna

arcivévodkyně rakouská a královna uherská

 

vstupné

děti do 15 let zdarma

dospělí – v předprodeji 50 Kč, na místě 120 Kč

 

rezervace a předprodej

hostina@mjakub.cz

pokladna muzea (572 632 288 v otvírací době muzea)

 

změna programu vyhrazena

 

Autentický zážitek dobového hodování zajištěn!

 href="http://navrcholu.cz/"> src="http://c1.navrcholu.cz/hit?site=103957;t=lb14;ref=;jss=0"
width="14" height="14" alt="NAVRCHOLU.cz"
style="border:none" />
 

Mimořádné opatření v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19.
Od 1. září 2020 při vstupu do všech vnitřních prostor našeho muzea je nutná
ochrana dýchacích cest ROUŠKOU.
Děkujeme za pochopení.

 

 

„J S M E   M U Z E U M   Z O D P O V Ě D N É   A   B E Z P E Č N É“

 

A   K   T   U   Á   L   N   Ě : NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD | PROVOZ KNIHOVNY od 8. 6.


virtuální návštěva muzea on-line / ZDE

 

2020–2022 Národní oslavy výročí Jana Amose Komenského


 


Z A S Í L ÁN Í    N O V I N E K   M A I L E M – ZDE

 

M  u  z  e  j  n  í     k  a  v  á  r  n  a

 

 

kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

CENÍK kopírovaného materiálu

měsíční pozvánky 2020:

ČERVEN

info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program

Všeob. obch. podmínky (e-shop)
Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY
Koncepce sbírkotvorné činnosti MJAKUB 2021–2025

Koncepce rozvoje MJAKUB 2019–2023

Veřejné zakázky

GDPR

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999